Osmiletá gymnázia přijmou dva studenty, kteří v testech zaškrtli „špatnou“ odpověď

ČTK, mst

02. 05. 2018 • 17:40

Na osmiletá gymnázia budou přijati dva studenti, kteří u jednotných přijímacích zkoušek zaškrtli původně chybnou odpověď. Ministerstvo školství už obdrželo informace o výsledcích testování i z posledních čtyř škol, a počet dodatečně přijatých se tak proti dosavadním zjištěním už nenavýší.

Zkoušky na osmiletá gymnázia dělaly děti 13. a 17. dubna. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které testování připravuje a organizuje, minulý pátek odhalilo chybu ve vyhodnocení testu z českého jazyka a literatury. Týkala se otázky, kde měli studenti ze čtyř slov najít to, jehož kořen se skládá ze čtyř hlásek. Správně bylo slovo "zabručeli" a později se zjistilo, že byla správně i další možnost ve slově "rozběhla". Kořen tohoto slova obsahuje jen tři písmena, ale čtyři hlásky, jelikož se tam "ě" čte jako "je".

Ministerstvo školství už v pondělí informovalo, že gymnázia musí na původní seznam přijatých uchazečů zařadit i všechny studenty, kteří uspěli na základě výsledků, u nichž se později zjistila chyba. Po opravě hodnocení se tak ze seznamu nepřijatých mezi úspěšné přesunuli dva žáci, a to ve dvou různých školách. Po opravení výsledků totiž díky jednomu bodu navíc překročili hranici k přijetí.

Analýza zjistila, že původně chybnou odpověď v jednotných přijímacích zkouškách volilo 1146 žáků. Chyba teoreticky mohla pomoci 721 žákům ve 234 školách, kteří odpověď zvolili. Tito žáci měli lepší výsledek v testu, který obsahoval spornou otázku. Zbývající studenti, kterým dodatečně bod přibyl, měli z českého jazyka lepší výsledek v druhém z testů, jenž otázku neobsahoval.

Plaga zatím neupřesnil, zda bude mít chyba v testech nějaké personální dopady. V pondělí uvedl, že chce zjistit, proč selhaly kontrolní mechanismy. Podle něj je velmi pochybné, že by mohl selhat jen lidský faktor, jak tvrdí ředitel Cermatu Jiří Zíka. Testy prošly kontrolou před výrobou, několik kontrol je i před testy a každý vyplněný test pak kontroluje speciální komise Cermatu a poté i ministerstva školství.

O osmiletá gymnázia je mezi zájemci o maturitní obory největší zájem. Alespoň jednu přihlášku na osmileté gymnázium si letos podalo 18.833 dětí, což je pětina všech letošních zájemců o maturitní obory.

SDÍLET