Patologické hráčství zákaz technické hry nevyřeší, on-line hazard dále vzkvétá

Přestože již v roce 2017 Česká republika zavedla legislativu, jež podstatně změnila trh s hazardními hrami, kdy se v městech a obcích snížil počet heren či kasin, patologické hráčství zdaleka vymýceno nebylo. Pokud hráči neobětovali další náklady jako čas a peníze při hledání nových provozoven ve svém nejbližším okolí, přesunuli se do neregulovaného a nekontrolovatelného světa internetu. Jak vyplývá z posledních dat, hazard se dlouhodobě vyvíjí ve prospěch on-line her, při nichž významně roste podíl závislých na gamblingu. Tento fenomén se navíc stává dlouhodobým trendem, který bude podle odborníků pokračovat i v následujících letech. Přitom by peníze, které každým rokem končí v on-line hazardu, mohly být využity na jeho prevenci.

Nedostatek fyzických míst určených k provozu heren a kasin přiměl hráče k tomu, že se masově přiklonili k využívání on-line platforem, které se stávají čím dál populárnějšími. Některá města však kvůli přesunu hráčů na internet přišla o podstatné příjmy, které mohly pomoci k šíření osvěty a obecného povědomí o nástrahách gamblingu.

Zákon z roku 2017 připravil půdu hazardním hrám na internetu

Legislativa, která v roce 2017 eliminovala počet kamenných kasin a heren v českých městech a obcích, měla za úkol rovněž vytvořit účinná opatřeni proti patologickému hráčství. Ačkoliv se fyzická místa určená k hraní hazardních her začala postupně zavírat a některá města včetně toho hlavního přistoupila na striktní zákaz hazardu na svém území, zákon zároveň zvýšil nabídku her na internetu. Kromě viditelného nárustu internetových kurzových sázek tak na trh vstoupily nové typy on-line hraní či dokonce samotná on-line kasina, která dominovala virtuálnímu prostoru českého internetu.

Jak na semináři o hazardu, konaném pod záštitou poslance Jana Bartoška, uvedl Jindřich Vobořil, bývalý národní protidrogový koordinátor, zakladatel Think tanku racionální politiky závislostí a expert na problematiku závislostí, hazardní hry jsou obecně nedostatečně regulovány ve smyslu prevence patologického hráčství: „Dlouhodobě upozorňujeme, že různé návrhy na změny Zákona č. 186/16 sb. o hazardním hraní, nemají bez robustní analýzy žádnou vazbu ani na logiku samotného zákona, jehož smyslem bylo regulovat problém patologického hráčství. Naopak je potřeba okamžitě začít řešit již víceletý trend masivního přesunu hraní on-line, na který daný zákon není připraven,“ zdůrazňuje Vobořil.

V Praze nová vyhláška výherní automaty zakazuje, ponechává však v provozu živé hry. On-line hazard neřeší vůbec

Základním aspektem nové vyhlášky, která vstoupila v platnost na celém území Prahy začátkem tohoto roku, je zakázat tzv. technickou hru, tedy herní automaty a videoloterijní terminály. Nadále však ponechává v provozu živé hry jako ruletu, karty či kostky, nemluvě o volně dostupných on-line technických hrách, jejichž kontrola je oproti kamenným provozovnám téměř nulová.

Přestože měla nová vyhláška eliminovat pražské herny a kasina, a tím zabránit rozvoji patologického hráčství v hlavním městě, podle starosty městské části Prahy 13, Davida Vodrážky, vedla spíše k opačnému efektu.

„Tato verze vyhlášky omezuje pouze část hazardu, tzv. technické hry zakazuje a ponechává v provozu hry živé – což jsou například karty nebo ruleta. To znamená, že kasina v Praze zůstanou, jen se změní nebo omezí hry, které mohou oficiálně nabízet. Navíc od doby, kdy byla vyhláška schválena, jsme na radnici obdrželi sedm žádostí o nová kasina s živou hrou, a pokud splní všechny podmínky, musíme je povolit,“ uvedl Vodrážka.

Námitky zaznívají i z dalších městských částí. Starostové však doufají, že se najde cesta, jak společně prosadit změnu vyhlášky v souladu se zájmy všech městských částí metropole.

Nejen živé hry v kasinech přináší rizika, nebezpečný je i on-line hazard

Změna v regulaci hazardu ovlivňuje především strukturu her na trhu a jejich rizikovost. Podle odborníků se celková úroveň patologického hráčství nesnižuje. Naopak, kvůli vzestupu on-line hraní podíl gamblerů nadále roste. Kvůli tomu se také mění skladba hráčů, jež se stávají na hazardu závislými. Aktuální trend spojený se světem internetových her představuje další rizika.

Mezi nejohroženější skupinu v rámci on-line hazardu patří mladí muži, kterým vyhovuje anonymita internetového prostředí. Během hraní tak snadno ztrácí pojem nejen o čase, ale i o penězích, které jsou schopni za velmi krátkou dobu prohrát.

Okolní vlivy jako větší pohodlí, nepřetržitá dostupnost, dostatek soukromí, možnost hrát pod vlivem návykových látek, bezhotovostní transakce či hraní více typů her najednou, rovněž výrazně zvyšují riziko ztráty kontroly jak nad hrou, tak nad sebou samotným. S ohledem na všechny tyto faktory se tak on-line hazard stává nejrizikovější zábavou z hlediska rozvoje patologického hráčství. K tomuto názoru se přiklání také řada expertů, kteří v internetovém gamblingu spatřují novou hrozbu.

Se zvýšeným používáním mobilních telefonů a počítačů, díky kterým jsme připojeni k internetu téměř nepřetržitě, a rovněž nekončící situací kolem pandemie koronaviru se výrazně změnila strategie hraní. „Objem prostředků vložených do hry v prvním čtvrtletí roku 2019 a 2020 vzrostl o 5,6 procenta,“ řekl Aleš Rod, ředitel Centra ekonomických a tržních analýz. Celkově pak hazard na internetu stoupl o rekordních 117 procent.

Vyřeší situaci nový registr osob?

Od 20. prosince 2020 začal platit nový registr vyloučených osob z účasti na hazardních hrách, který by měl zabránit v gamblingu právě patologickým hráčům. Ačkoliv je cílem seznamu omezit možnost hraní právě závislým jedincům, v dnešní době se nabízí alternativy, jež jsou i přes přísný dozor státu na tyto hráče poměrně krátké.

„Dnes je situace taková, že kontrolovat hráče, tzn. nějak je registrovat a vyloučit ty, kteří mají dluhy, aby nemohli do kamenných provozoven, nefunguje, protože si fakticky každý neseme svou hernu v kapse, a to je obrovský problém,“ upozornil Ivan Douda, psycholog zabývající se tématikou závislostí.

Možné východisko ze začarovaného kruhu se podle Doudy jeví ve zvýšené prevenci a odborné pomoci, která by měla být k dispozici tam, kde je jí potřeba – to znamená jak na fyzických místech heren a kasin, tak i volně na internetu. Stěžejním bodem není separace hráčů a jejich vyloučení ze zbytku společnosti, ale snaha pokusit se sdílet informace a zkušenosti těch, kteří se dlouhodobě se závislostí léčí a chtějí šířit osvětu nejen mezi sebou samými, ale i v rámci široké veřejnosti.

Momentálně však platí, že ačkoliv jsou oblíbená on-line kasina, kurzové sázky nebo tomboly stejně nebezpečné jako technická hra na fyzických místech, fungují bez vnějšího zásahu státu, bez možnosti efektivní kontroly hráčů, stejně jako bez příjmů pro obecní pokladny. Z výnosů hazardních her by přitom peníze mohly být využity jak na společensky prospěšné aktivity, tak zejména na sociální prevenci gamblingu.

SDÍLET
sinfin.digital