Protestovali by lidé proti návratu soch na Karlův most? Brání Mariánský sloup radní Jan Wolf

Adéla Gálová


Měl to být rozhovor o strategických plánech metropole pro nadcházející léta; od kauzy s obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, jejíž prozatimní zamítnutí bylo schváleno jen dva dny před našim setkáním, se však povídání s pražským radním pro kulturu Janem Wolfem (KDU-ČSL) i s ohledem na právě probíhající volby brzy spontánně přesunulo k tématům obecněji politickým. Jaký postoj zaujímá jako oddaný věřící k uprchlické krizi a jak odhaduje úspěch strany, za niž letos kandiduje?

Před pár dny padlo rozhodnutí, že Mariánský sloup zatím obnoven být nemá. Co k němu podle vás vedlo?

Zatím nikdo nerozhodl o tom, že Mariánský sloup by se neměl vrátit na Staroměstské náměstí. Jednání zastupitelstva, které proběhlo 14. září, přijalo usnesení, které dalo radě hlavního města za úkol, aby učinila všechny kroky vedoucí k tomu, aby bylo Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu (SOMS) odňato svolení k jeho umístění. V roce 2014 podala Společnost ke městu žádost o pronajetí místa na Staroměstském náměstí, na který by chtěla Mariánský sloup umístit, s tím, že až bude stavebním úřadem schváleno, že dílo je hodno umístění, respektive splňuje všechny požadavky na stavbu, bude ještě v ten den věnováno městu jako dar. Teď je tedy v podstatě na radě, aby konala a svolení s umístěním SOMS odňala. To se zatím nestalo – termín je tuším koncem roku a předpokládáme, že SOMS se proti případnému rozhodnutí rady o odnětí odvolá pro tzv. nepředvídatelnost vydání rozhodnutí samosprávy. Jedna samospráva – předchozí rada – svolení vydala, a ta současná by jim ho odebrala. Odůvodnění bude jednoduché – oni v dobré víře vykonali všechny práce potřebné k umístění sloupu, s finančními a časovými náklady, odebráním by vznikla duševní újma a podobně. Předpokládám, že takhle nějak to proběhne, a pak se zřejmě rozpoutá nějaký právní boj u soudu. Pokud se tedy rada, případně město, nerozhodnou jinak a nerevokují usnesení; třeba ve znění, že zastupitelstvo bere radě úkol zpět.

Kdo je Jan Wolf?

Jan Wolf je radním hlavního města Prahy (KDU-ČSL) a obchodním ředitelem. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Praze. Je majitelem reklamní a tiskové agentury, aktuálně je či v minulosti byl jednatelem a vlastníkem několika společností. V KDU-ČSL předsedá pražské krajské organizaci a oblastní organizaci na Praze 1. V roce 2014 byl za Trojkoalici zvolen do Zastupitelstva hl. m. Prahy a následně se stal radním pro oblasti kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu. V současné době je také poradcem ministra kultury Daniela Hermana. Je ženatý a má dvě děti.
sinfin.digital