První data ze života v krizi: Asi šestnáct procent lidí má už problém se splácením úvěrů

Vratislav Dostál

06. 04. 2020 • 17:45

Sociologická agentura PAQ Research zveřejnila první výstupy rozsáhlého šetření, jež bude v několika vlnách zkoumat, jak lidé čelí změněné ekonomické situaci. Jen několik týdnů po zavedení nouzového stavu a zavření mnoha provozů už relativně dost lidí hlásí problémy. Třeba šestnáct procent dotázaných přiznává, že má potíže se splácením hypotéky, nájmu, půjček, úvěrů nebo pravidelných výdajů. Týká se to zejména OSVČ, samoživitelek a již před krizí chudých domácností.

Okolo pěti procent respondentů, kteří byli před epidemií pracovně aktivní, podle zjištění PAQ Research deklaruje, že během posledních týdnů ztratili práci – v menší míře se jedná o zaměstnance, častěji jde o OSVČ. Ztráty práce se nejvíce obávají pracovníci obchodu a služeb, ale také průmyslu a zemědělství. Jistou redukci příjmů ve dvou týdnech před dotazováním deklaruje polovina domácností.

„Tento výpadek může být dán ztrátou práce (ztráta zaměstnání, celková ztráta práce u OSVČ a DPP), ale také přechodem rodičů na ošetřovné, redukcí pracovní doby a výdělku či poklesem podpory od rodiny (menší část důchodců),“ píše se v dokumentu, který shrnuje základní výstupy šetření. Zhruba u čtvrtiny domácností tento výpadek zatím nebyl zásadní – jejich příjmy poklesly, ale drží se na více než sedmdesáti procentech standardních příjmů před krizí.

Šestina domácností zároveň deklaruje zásadní omezení příjmů na polovinu či méně standardní částky před krizí. Pokles příjmů domácnosti na polovinu či méně deklaruje třetina dotázaných OSVČ, okolo 27 respondentů pracujících (před začátkem epidemie) v obchodu a službách (ať už jako živnostníci či zaměstnanci). „Problematické je, že pokles příjmů na polovinu či méně deklaruje i 27 % respondentů, jejichž domácnost byla podle příjmů pod hranicí chudoby (pod 60 % mediánu příjmu). U nich může mít výpadek příjmů závažné důsledky,“ píše se v materiálu.

Bez zajímavosti jistě není, že téměř čtyřicet procent dotázaných tvrdí, že jejich domácnosti mají úspory, které by při plném výpadku stačily maximálně na měsíc. Čelit krizi chtějí nejčastěji omezením spotřebních výdajů. Čtrnáct procent domácností nicméně zvažuje půjčku, a to od rodiny (8 procent), od poskytovatele (4 procenta), prodej majetku (4 procenta) či hledání levnějšího bytu (2 procenta). Nejedná se přitom jen o chudé domácnosti – některé z těchto řešení plánuje i deset procent respondentů s vyšším vzděláním.

SDÍLET