Registr administrativních budov vyšel na víc než půl miliardy. Údaje v něm jsou ale chybné, zjistil NKÚ

ČTK

ekb

Centrální registr administrativních budov (CRAB) stál 550 milionů korun. Údaje v něm jsou chybné a nespolehlivé, přitom mají státu lépe spravovat majetek. Vyplývá to z dnes zveřejněné prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, který se zaměřil na provoz a využití státních nebo státem užívaných nemovitostí v letech 2014 až 2015. Kontrolovány byly Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a ministerstvo vnitra. ÚZSVM se zjištěními NKÚ ohledně nízké kvality dat v CRAB souhlasí, sám na ni v minulosti opakovaně upozorňoval. Reakci ministerstva vnitra ČTK zjišťuje.

Při kontrole vycházel NKÚ z dat ze souvisejících informačních systémů, které vznikly proto, aby o budovách poskytovaly podstatné informace a přispěly k jejich lepšímu využívání a také snížily náklady na jejich správu a provoz. ÚZSVM zodpovídá za správu údajů v CRAB a ministerstvo vnitra spravuje informační systém ministerstva vnitra Správa nemovitostí (REM).

Od spuštění CRAB v roce 2012 je podle kontrolorů kvalita vedených údajů o budovách stále nízká. "Například celková kancelářská plocha se nerovnala součtu kancelářské plochy využité a nevyužité, chyběly také některé ekonomické údaje nebo se v různých výstupech vygenerovaných z registru lišily informace o pronajímaných plochách," uvedli kontroloři.

ÚZSVM nízkou kvalitu dat přiznává, v minulosti na ni upozorňoval. "Podle zákona jsou za úplné a pravdivé údaje odpovědné jednotlivé státní instituce, které je do CRAB vkládají," uvedl úřad v reakci zaslané ČTK. Upozornil na to, že nemá žádnou kompetenci ověřit ekonomické údaje ani přimět státní instituce k nápravě, pokud svoje zákonné povinnosti neplní. Jen za roky 2015 a 2016 poslal prý u více než 1330 budov 741 písemných žádostí o nápravu a navíc provedl více než 860 fyzických kontrol objektů.

K nízké vypovídací schopnosti shromažďovaných údajů přispělo podle NKÚ i ministerstvo vnitra, které do databáze CRAB zadalo místo výdajů na správu, provoz a údržbu budov za celý rok 2015 výdaje jen za jedno čtvrtletí. "Tím významně zkreslilo údaje v CRAB oproti údajům v REM, a to o více než 520 milionů korun. Takto vedené údaje nemohou pomoci státním organizacím významně snížit náklady na správu a provoz budov," upozornili kontroloři.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital