Šikana, přesčasy, odchody. Posádky drážních hasičů jsou na pokraji akceschopnosti

Vojtěch Kristen

07. 09. 2019 • 14:00

Hasičina je tvrdá práce. Zvlášť na železnici. Čtyřiadvacetihodinové směny, pravidelné přesčasy, dřina v plné polní třeba i za čtyřicetistupňových pařáků. Většina drážních hasičů (HZS) to nedělá pro peníze. Milionářem se na kolejích nestanete. Ti lidé to většinou dělají prostě proto, že svou práci milují. Že s ní vyrostli. A že jim na ní záleží. Jenže v poslední době se věci změnily. Za poslední rok se u drážních hasičů, kteří spadají pod Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC), nahromadilo více výpovědí a odchodů do předčasného důchodu, než kdy jindy. Akceschopnost některých jednotek je podle hasičů, se kterými jsme hovořili, v ohrožení. Šest našich zdrojů to dává za vinu řediteli Davidu Soukupovi, kterému vyčítají nekompetentnost. Ten však pochybení odmítá. 

Jeden velký chaos. Takový je podle šesti různých zdrojů serveru INFO.CZ z řad drážních hasičů stav po dvanácti měsících úřadování Davida Soukupa v pozici ředitele drážních hasičů. Podle lidí, se kterými jsme hovořili a kteří si z pochopitelných důvodů přejí zůstat v anonymitě, je zcela nekompetentní. Doplácet na to mají hasiči, jejichž některé jednotky jsou „na pokraji akceschopnosti“.

Problémem je atmosféra v některých útvarech, pokles fyzické připravenosti a disciplíny i platová situace. To vše ústí v odchody hasičů, které nemají obdoby. Za poslední rok kdy je David Soukup ve funkci, jich podle zdroje INFO.CZ mělo skončit přes 60 z celkových více než pěti stovek. Oproti roku 2017, kdy za celý rok odešlo 35 lidí, tak jde o nárůst téměř o sto procent. A tady problém nekončí. Namísto často zkušených profesionálů, kteří dávají drážním požárníkům vale, zůstává na útvarech buď volná židle, nebo přijdou mladí zájemci bez zkušeností. „Jenže 'udělat' hasiče trvá tři až pět let a my se mezitím musíme spoléhat na mlaďochy bez kurzů,“ vysvětluje jeden z drážních hasičů, se kterým INFO.CZ hovořilo.

Ředitel David Soukup větší odchodovost hasičů za svého úřadování odmítá. Argumentuje, že za prvních osm měsíců letošního roku odešlo od HZS SŽDC 35 zaměstnanců, což je „průměrná odchodovost, která se nevymyká odchodovosti za stejné období v uplynulých letech,“ uvedl David Soukup. „Je nutné zdůraznit, že na to mají vliv nejen odchody do starobního důchodu, ale i ekonomická situace na trhu práce a odchody z důvodu špatného zdravotního stavu zaměstnanců.“ Podle Soukupa se připravuje řada opatření „vedoucí ke stabilizaci personálního stavu a zatraktivnění HZS SŽDC na trhu práce.“

Drážní hasiči jsou většinou ti první, kteří pomáhají při jakémkoliv průšvihu na kolejích. Zasahují při mimořádných okolnostech, vyprošťují zraněné a oběti dopravních nehod, poskytují první pomoc. Jsou na místě, když na kolejích uniknou nebezpečné chemikálie, když udeří živelná pohroma anebo když je zablokovaná trať a vlaky stojí. Je jasné, že sehranost a správné vedení jednotek může rozhodovat o životě a smrti. Jenže…

„Drážní hasiči jsou zoufalí a nešťastní z vedení ředitele Davida Soukupa, který je ve své funkci právě rok a už stačil napáchat nenapravitelné škody,“ vysvětluje jeden z našich zdrojů z pražského ředitelství. „Soukup dostal do své správy fungující a stabilní organizaci, kterou jeho předchůdce budoval deset let. Zdědil zaběhlý stav, konsolidované jednotky v dobré fyzické kondici zaměstnanců s odpovídajícím finančním ohodnocením a zabezpečeným, vyrovnaným rozpočtem.“ Jenže to všechno nyní údajně přichází vniveč.

Bez autority

David Soukup nastoupil k SŽDC před několika lety, zprvu na referentské místo v ekonomickém úseku. Jeho prací bylo získávat prostředky z různých vládních či evropských fondů. Po velké reorganizaci na SŽDC postoupil na pozici náměstka ředitele pro ekonomiku, loni v květnu byl nejprve pověřen řízením drážních hasičů, aby jím byl o dva měsíce později formálně jmenován. Jak je zřejmé, jeho styl vedení útvaru nevyhovuje všem. „On je ekonom, hasičině nerozumí,“ říkají ti, se kterými jsme hovořili.

Jeho manažerský styl řízení se podle našich zdrojů opírá o vybrané velitele hasičských jednotek po České republice. „Tito velitelé mu tykají, plácají ho po zádech. Svým přístupem u nich nemá naprosto žádnou autoritu,“ doplňuje zdroj z ředitelství. „Jenom za letošní rok rozdal v kanceláři ředitele na odměnách svým oblíbencům čtvrt milionu,“ doplňuje ho další svědectví. „Navíc navýšil platy velitelům a svým kamarádům, což ale neměl finančně pokryté a tím pádem nezbývají peníze na řadové hasiče. Rozumějte tím na hasiče, kteří jsou v terénu a zajišťují provoz a bezpečnost železnice a zachraňují životy při nehodách.“

Na intranetu hasičů se údajně řeší, které příplatky pro běžné hasiče nejsou vynucené zákonem a lze je tedy jednoduše škrtnout. David Soukup na přímý dotaz takovou kritiku odmítá, podle něj se naopak pracuje na větším zprůhlednění systému. „Platy lidí, kteří jsou ve vedoucích funkcích, jsou úměrně zvyšovány. Naprosto však odmítám tvrzení, že jejich zvyšování by bylo na základě preference nebo oblíbenosti vybraných jednotlivců. Ve věci příplatků v současné době pracujeme na zprůhlednění systému odměňování našich zaměstnanců, tak abychom byli konkurenceschopní na trhu práce,“ uvedl Soukup.

Budějovice, jádro vzdoru

Jedna z nejproblematičtějších situací mezi jednotkami drážních hasičů je v Českých Budějovicích. „Normálně bychom to přes novináře neventilovali, ale už nevíme, co jiného dělat. Skoro všichni zkušení hasiči, kteří naši práci dělali dlouho a kteří měli hasičinu měli opravdu rádi, odešli,“ vypráví mi v jedné českobudějovické restauraci tři z nich. „Náš velitel Jaroslav Šeba, Soukupova pravá ruka, je vyštval a namísto nich si dosazuje své vlastní lidi. Mladé, nezkušené kluky, kteří mu na oplátku donáší. Akceschopnost naší jednotky je vážně narušena,“ tvrdí unisono s tím, že pražský velitel Soukup kontroverzním praktikám jejich českobudějovického velitele jen přihlíží, respektive je kryje. Právě proto si prý nyní i oni aktuálně hledají jinou práci, byť nadšení z toho nejsou. U českobudějovické drážní jednotky strávili přes pět let, pomáhali ji budovat. Snášet současnou situaci už ale dále nedokáží.

Kromě odchodů hasičů a šikanózního jednání jejich velitele zmiňují i systémové problémy. Třeba stavbu nové stanice za více než sto milionů, která nedává smysl, když rozsazuje velitele směny a hasiče do dvou různých budov. „My z jednotky jsme všichni ten záměr připomínkovali s tím, že rozsadit mužstvo a velitele do dvou různých budov je naprostý nesmysl, ale velitel Šeba ten náš papír jen ostentativně zmačkal.“ Problémem je i nákup techniky, která není v daném prostředí využitelná. „My potřebujeme auta do hor, abychom mohli rychleji zasahovat například na Šumavě. Ale místo toho dostaneme takovou techniku, o které rozhodne člověk, který dvacet let nebyl na výjezdu. S námi se o tom nikdo nebaví.“

Českobudějovické drážní hasiče podle jejich slov štve, že si z nich velitel dělá údržbáře. „I když je nás 'na baráku' málo, posílá nás prořezávat malé keříky, překládat kolejnice. Jenže takové věci ani nemáme v popisu práce. Přitom pokud by se někde objevil skutečný problém, nebyl by, kdo by ho za nás řešil.“ Dojezdová doba drážních hasičů by se tím podle nich výrazně zvýšila. „Už nyní jsme na pokraji akceschopnosti,“ tvrdí naše zdroje.

Z jejich pohledu jdou problémy s jejich velitelem právě na vrub ředitele Davida Soukupa. „Soukup to navzdory podnětům odtud i z ředitelství vůbec neřeší a drží nad Šebou ochrannou ruku. Každý jiný ředitel by přišel, udělal pořádek a situaci stabilizoval.“ S novináři by prý běžně nemluvili, je to až „poslední možnost“. „Chceme udělat něco pro to, aby se situace změnila. Ti kluci co tam teď ještě jsou, aby to měli lepší. Jsme srdcem hasiči a štve nás, co se tam děje.“

Tisíc hodin přesčasů

Nejde však jen o České Budějovice. INFO.CZ bylo ve spojení i s drážními hasiči z dalších krajů. Jak se ukazuje z jednotlivých výpovědí, problémy jsou i na jednotkách v Plzni, v Chebu či na základně v Přerově. „U nás jsou problémem především přesčasy. Máme na jednotce i ve směnách o několik lidí méně, než by bylo reálně zapotřebí,“ vysvětluje nejmenovaný hasič z Plzně, podle něhož je běžná suma měsíčních přesčasů jednotky tisíc hodin a více. „Akceschopnost naší jednotky je podle mě jednoznačně ohrožena,“ dodává na přímý dotaz s tím, že problém rovněž vidí u pražského vedení. „Náš velitel nesčetněkrát poukazoval, že nejsme schopní takto dlouhodobě fungovat, že z toho budou vyplývat vysoké hodiny přesčasů. Efekt byl ale nulový.“

Soukup však prostřednictvím svého mluvčího Jana Čiháka jakékoliv narušení akceschopnosti jednotek odmítá. „Vedení nemá žádné informace od podřízených velitelů, že by měla být ohrožena akceschopnost jednotek HZS SŽDC.“ V rozhovoru pro INFO.CZ uvedl, že pracuje na řadě opatření, jak současnou situaci zlepšit. „Personální a platové záležitosti jsou projednávány se všemi odborovými organizacemi působícími u HZS SŽDC, dle ohlasu spolupracujících velitelů a řadových zaměstnanců se situace výrazně zlepšila. Tvrzení vašich zdrojů nás proto mrzí,“ uvedl Soukup. 

Hasiči, se kterými INFO.CZ hovořilo, doplňují, že problémy s akceschopností a chronickou nespokojeností se netýkají všech jednotek. „Jistě, jsou i útvary, kde jsou chlapi spojení. V Nymburce, Liberci, v Brně. To ale především proto, že tam mají rozumné velitele,“ uzavírá zdroj z ředitelství. 

SDÍLET