Grygárek dal po žalobě na Šlachtu i podnět kvůli porušení mlčenlivosti

Jan Hrbáček

ČESKÁ JUSTICE | Bývalý náměstek Vrchního státního zastupitelství v Praze Libor Grygárek dal k přestupkovému řízení podnět na někdejšího šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachtu. Ten se podle Grygárka mohl dopustit při vydání své knihy Třicet let pod přísahou přestupku porušení zákonem stanovené povinnosti zachovávat mlčenlivost. Grygárek už na Šlachtu kvůli knize podal i žalobu.

Grygárek čelil obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem a jeho švýcarskými konty. Robert Šlachta detaily z vyšetřování velmi košatě popsal nejen v knize ale o Grygárkovi hovoří na diskusích, kterými podporuje prodej knihy a připravuje si vstup do politiky.

Grygárek už kvůli Šlachově knize sepsal žalobu poté, co Nejvyšší soud v Brně odmítl v půlce září stížnost Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana proti zastavení jeho stíhání. „Na rozdíl od trestního řízení, které muselo alespoň zdánlivě probíhat podle zákonných pravidel, žalovaný napsal knihu bez dodržování jakýchkoli, zákonných, ale i morálních, pravidel, aniž by jakkoliv zohlednil známé výsledky trestního řízení. Nejen, že v knize publikuje neveřejné údaje z trestního spisu, ale navíc vytváří další fabulace, čímž újmu způsobenou žalobci jen dále prohlubuje,“ stojí v žalobě, o níž Česká justice taktéž informovala.

V dubnu roku 2020 vyšla ve vydavatelství Euromedia Group kniha s názvem Šlachta – Třicet let pod přísahou. Jejími autory jsou Robert Šlachta a novinář Josef Klíma. Kniha je sepsána formou dialogu, kdy Josef Klíma klade dotazy a Robert Šlachta na ně odpovídá. Kniha má být osobní zpovědí Roberta Šlachty.

„Robert Šlachta je bývalým policistou a později celníkem, v letech 2008 až 2016 vykonával funkci ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky. Od srpna 2016 do listopadu 2019 působil jako náměstek generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání celní správy. Robert Šlachta v knize uvádí mnoho informací, skutečností a dohadů, které se týkají oznamovatele a které se dozvěděl nade vší pochybnost při výkonu působnosti příslušníka policejních sborů,“ odůvodnil Grygárek svůj podnět k přestupkovému řízení kvůli porušení mlčenlivosti.

Ministerstvo vnitra se zjevnou indiskrecí Šlachty a porušením pravidel nezabývalo. „Ministerstvo vnitra v minulosti neprověřovalo, a ani v současné obě neprověřuje okolnosti související s problematikou mlčenlivosti pana Roberta Šlachty. Doporučujeme v této věci oslovit Policii České republiky,“ napsal České justici Adam Rözler z ministerstva vnitra. Policie podezření, jestli v knize nedošlo ke zveřejnění informací, o kterých je policista povinen zachovat mlčenlivost i po ukončení služebního poměru, prý prověřila. „Můžeme sdělit, že ve věci nebyly shledány důvody pro zahájení úkonů trestního řízení,“ řekl k tomu Ondřej Moravčík z policejního prezídia.

Libor Grygárek ve svém podání na úřad pro Prahu 5 uvedl konkrétní citace z knihy. „Na straně 158 knihy Robert Šlachta uvádí, že: ´Zjednodušeně řečeno si pan Grygárek ty spisy vyžádal, udělal podrobnou analýzu a podal zprávu těm, kterých se to týkalo. O tom, že se z jeho strany určitě nejednalo pouze o zájmovou činnost, svědčil mimo jiné i fakt, že disponuje drahým bytem v pražské galerii Myšák, což ho následně opět spojilo s některými lobbisty.“

Na straně 159 knihy Robert Šlachta uvádí: „V komunikaci mezi Grygárkem a městskou státní zástupkyní se našel i mail ve znění: ´Byli tady zase ty blbci z ÚOOZ a zase chtěj ňáký ty byty. Zase se zajímali o člověka, o kterém jsi mi říkal, takže jsem je vyhodila.´ Ukazovalo se tedy, že má zase na sebe napojené další státní zástupce, kteří s ním na té krycí činnosti spolupracují.“

Na přelomu stran 159 a 160 knihy Robert Šlachta konstatoval: „Z Grygárkova telefonu a z jeho mailů zjistili, že to byla nejspíš ona, kdo dostal od Grygárka informace o výslechu utajovaného svědka v kauze nákupu obrněných vozidel Pandur.“ Na straně 160 (ve 2. odstavci) knihy Šlachta napsal „a bylo jasné, že úniky jdou od Grygárka. Ale ještě jsme nevěděli, že ten únik šel přes ni a že to použili s Nečasem proti Topolánkovi.“

sinfin.digital