Sotio získá od skupiny PPF přes sedm miliard na další vývoj nových metod léčby rakoviny

Biotechnologická společnost Sotio Biotech získala od skupiny PPF financování ve výši 280 milionů eur (přibližně 7,1 mld. Kč) na rozšíření a rozvoj svého produktového portfolia, včetně hlavního vyvíjeného přípravku SOT101, spuštění čtyř nových klinických studií a další vývoj do konce roku 2023. Firma to v pondělí uvedla ve své tiskové zprávě. 

Finanční prostředky budou použity na realizaci dvou klinických studií fáze II s přípravkem SOT101. Jde o přípravek, který stimuluje imunitní systém tak, že aktivuje bílé krvinky, především T-lymfocyty a NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o velmi nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky. V rámci probíhající fáze II klinické studie AURELIO-03 je přípravek testován jako monoterapie u pacientů s nádory kůže a ledvin. Plánovaná klinická studie fáze II (AURELIO-04) bude hodnotit kombinaci přípravku SOT101 s tzv. checkpoint inhibitory u šesti typů nádorů.

Do konce roku 2023 také vstoupí do fáze I klinických studií tři nové přípravky, které SOTIO vyvíjí. Přípravek BOXR1030 představuje hlavní projekt společnosti v rámci CAR-T buněčných terapií u nádorů z pevných tkání. BOXR1030 se připravuje pro každého pacienta zvlášť s využitím jeho vlastního imunitního systému. Laboratorně upravené bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou nádorové buňky a zabijí je. Klinická studie je již schválena a začne počátkem roku 2022.

Přípravek SOT102 je protinádorový přípravek na platformě ADC (antibody-drug conjugate, konjugát protilátky a léku). ADC jsou nosiče cytostatik (např. chemoterapie) se schopností cíleně vybrat nádorovou buňku, navázat se na její povrch a po průniku do ní uvolnit vysoce účinné léčivo bez toho, aby došlo k poškození zdravých buněk. Zahájení první klinické studie fáze I u pacientů s nádory žaludku a slinivky břišní je plánováno na březen 2022.

Ke konci roku 2022 SOTIO plánuje zahájit rovněž klinickou studie fáze I s přípravkem SOT201. Jde o látku, která spojuje SOT101 a PD-1 inhibitor ve fixní kombinaci.

„Velmi nás těší, že nám skupina PPF poskytuje i do dalších let takto silnou podporu,“ uvedl prof. Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO. „Takto zásadní investice nám umožní významně posunout klinický vývoj námi vyvíjených přípravků.“

„V posledních letech vytvořilo SOTIO atraktivní portfolio programů založených na různých metodách léčby,“ řekl Ladislav Bartoníček, generální ředitel a akcionář skupiny PPF. „Velmi si ceníme dosavadních úspěchů společnosti a jsme přesvědčeni, že toto financování umožní společnosti SOTIO další rozvoj. Bude to důležitý krok k dosažení našeho dlouhodobého cíle etablovat se v oboru onkologie.“

Financování bude poskytnuto postupně v závislosti na dosažení definovaných vývojových a regulatorních fází.

sinfin.digital