„Soud legitimuje svévoli.“ Advokát Černý podal další stížnost kvůli rouškám

Irena Válová

Advokát Adam Černý podal k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) další kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žaloby na plošný zákaz pohybu bez roušky. Případ z letošního května tak stále nekončí. Městský soud totiž po jedenácti hodinách, kdy žalované opatření bylo opět ve stavu „zrušené“, opět odmítl jeho přezkum. Od srpna do listopadu zdravotnictví přijalo a poté zrušilo devět zákazů pohybu bez roušky. Soud legitimizuje zvůli, říká advokát.

O první kasační stížnosti Adama Černého z letošního června s rozsáhlou argumentací, proč má Městský soud v Praze přezkoumat nařízení ministerstva zdravotnictví o plošném zákazu pohybu bez roušek, Česká justice informovala.

V září Nejvyšší správní soud shledal Černého kasační stížnost za důvodnou a nařídil Městskému soudu v Praze připustit žalobní změny. Ministerstvo totiž svá rozhodnutí mění a ruší v řádu dnů i hodin, takže každá žaloba se nakonec vždy stane žalobou na již neexistující opatření.

Městský soud v Praze sice říjnové změny návrhu kopírující vydávaná nařízení ministerstva zdravotnictví připustil, avšak nikoli už změnu nařízení ministerstva z 18. listopadu. Černého návrh znovu odmítl, přičemž rozhodnutí soudu bylo advokátovi doručeno právě 18. listopadu 2020.

Zdravotnictví dále opatření vydává a obratem ruší

Mezitím ministerstvo zdravotnictví ve svém způsobu vydávání a rušení nařízení pokračuje: „S ohledem na skutečnost, že matérie, které se mimořádná opatření navrhována ke zrušení dotýkala, byla posléze znovu nově upravena dalším opatřením obecné povahy vydanými odpůrcem, a to mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. října 2020, č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, podáním ze dne 26. 10. 2020 jsem navrhl změnu žalobního návrhu, kterou jsem se domáhal zrušení i tohoto opatření. Po přijetí dalšího mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 16. 11. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN, jsem byl nucen opětovně navrhnout změnu svého návrhu a upravit jeho petit dalším podáním doručeným soudu dne 18. listopadu 2020, k němuž ale již soud při svém rozhodnutí nepřihlížel, když téhož dne vydal touto kasační stížností napadené usnesení, které mi však bylo doručeno až po podání tohoto mého návrhu na připuštění změny původního návrhu,“ stojí v kasační stížnosti Adama Černého.

Městský soud v Praze ve svém posledním rozhodnutí nejenže odmítl přezkum, ale znovu argumentuje tím, že opatření nelze přezkoumat, neboť byla mezitím zrušena. „Městský soud sice v řízení po vrácení věci Nejvyšším správním soudem změnu návrhu na zrušení opatření obecné povahy připustil, navzdory tomu ale k věcnému přezkumu nepřistoupil a návrh odmítl s tím, že přezkumu napadených opatření brání skutečnost, že byla zrušena,“ popisuje advokát v kasační stížnosti situaci, která se již opakuje.

Twitter je pro novináře a ubrečený děti. Být nešťastný je trendy a lidi se už neumí dívat na věci s nadhledem, říká influencer v důchodu Johny Machette

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital