Stěžejní argument padl. Hedvábná stezka přes Česko nepovede

Michaela Kratochvílová

Vysokorychlostní železnice, která má kopírovat legendární Hedvábnou stezku, nepovede přes území České republiky. Jednalo se přitom o jeden z hlavních argumentů zastánců spolupráce s Čínou, proč s východoasijským kolosem kooperovat. Na vývoj upozornily Lidové noviny. 

Z Číny přes středoasijské republiky, Írán, Istanbul a Moskvu až po německý Duisburg, Rotterdam a Benátky. To je trasa takzvané nové Hedvábné stezky, vysokorychlostní železnice, která spojí Čínu s Evropou a pomůže tak utužit obchodní svazky mezi světadíly.

Nebude ovšem procházet přes české území, jak často uváděli zastánci úzké spolupráce České republiky s komunistickou Čínou. Nejbližší napojení na dráhu, bude v polské Lodži, jak informovaly Lidové noviny. „Pokud bylo takto rozhodnuto, je to promarněná příležitost,“ přiznal Tomáš Hülle, prezident Czech China Entrepreneurs Forum (CCEF).

sinfin.digital