Styčného důstojníka na Slovensku mají kromě policie i hasiči. Zamíří do Bratislavy jejich stávající šéf?

Jan Hrbáček

Ekonomický deník

EKONOMICKÝ DENÍK | Styčného důstojníka na ambasádě na Slovensku nemá jen česká policie, ale nějaký čas i čeští hasiči. Pozice, o níž se v kuloárech hovoří jako o „trafice za zásluhy“, bývá obsazována standardně na tři roky, s možností prodloužení na dva roky. Post je velmi zajímavý i finančně, ale přesnou sumu příjmů a benefitů není snadné se dozvědět. Aktuálně se objevují spekulace, že by se příštím přidělencem hasičů mohl stát po ukončení mandátu jejich stávající generální ředitel – generálporučík Drahoslav Ryba.

Teplé a klidné místo za zásluhy ve sboru, navíc s dietami, služebním vozem a veškerým servisem. Takto se s nadsázkou v policii a u hasičů hovoří o místě styčného důstojníka na velvyslanectví v Bratislavě. Není třeba znát cizí jazyk, u Dunaje češtině rozumějí.

Policejními přidělenci byli v minulosti dva bývalí šéfové sboru: Jiří Kolář a Petr Lessy. Nyní je jím Marián Paštinský – pravá ruka bývalého policejního prezidenta Tomáše Tuhého, který je v Bratislavě ambasadorem.

Hasiči mají v Bratislavě teprve prvního zástupce: je jím brigádní generál Josef Slavík. Jeho mandát se blíží ke konci. „Obvykle trvá období výkonu na této pozici tři roky, s možností prodloužení o další dva roky,“ sdělil Ekonomickému deníku Rudolf Kramář z Hasičského záchranného sboru. Ony tři roky uběhly prvního února. V hasičském záchranném sboru přitom silně rezonuje informace, že by Slavíka mohl vystřídat stávající šéf Drahoslav Ryba.

„Funkční období generálporučíka Drahoslava Ryby, ve funkci generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, skončí nejpozději uplynutím pětileté doby trvání tohoto období. Tedy nejpozději k 31. 12. 2021. Do ukončení funkčního období pana generálního ředitele jsou veškeré úvahy o jeho dalším působení předčasné,“ zareagoval na otázky Ekonomického deníku mediální zástupce hasičů Rudolf Kramář.

Účelem vyslání „styčáka“ je výměna informací mezi oběma sbory, a spolupráce v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. „Významná je také pomoc při zajištění průjezdů humanitární pomoci přes území Slovenska, kterou Česká republika vysílá ostatním zemím. Vzájemná výměna informací probíhá průběžně při setkáních na konferencích, pracovních jednáních či například při setkání pracovní skupiny pro krizové řízení, civilní ochranu a integrovaný záchranný systém při česko-slovenské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci a setkání na krajské úrovni,“ vypíchnul Rudolf Kramář.

Styčný důstojník musí podle Kramáře s ohledem na náplň své činnosti projít důkladným výběrem. „Samozřejmostí je dokonalý a aktuální přehled a znalosti o stavu a fungování sboru, které nelze získat jinak než dlouhodobou praxí. Rovněž musí mít skvělé komunikační schopnosti, vysokoškolské vzdělání minimálně magisterské úrovně a v neposlední řadě bezpečnostní prověrku. Vyslání styčného důstojníka předchází souhlas a akreditace přijímajících organizací a předvýjezdová příprava organizovaná ministerstvem zahraničních věcí,“ vysvětluje dále Kramář.

Kromě styčného důstojníka při velvyslanectví České republiky na Slovensku, mají hasiči také styčného důstojníka při NATO. Ten podle Kramáře současně plní svoji úlohu i v rámci příslušných pracovních orgánů Evropské unie.

„Tato pozice se velmi osvědčila, kdy zejména v uplynulém roce jsme získali řadu cenných informací ke zvládání pandemie COVID – 19. Mimo jiné také díky zkušenostem ze Slovenska jsme zavedli v rámci HZS ČR testování našich příslušníků a zaměstnanců antigenními testy, na jejichž základě se nám podařilo rapidně snížit poměr ´nakažených v karanténě´. Zatímco na jaře 2020 to bylo přibližně 1:10, dnes, především díky testům jsme tento poměr snížili na cca 2:1,“ popisuje přínos styčného důstojníka na Slovensku Rudolf Kramář.

Plat? Podle tabulek, plus náklady na život v cizině

Výše popsané informace nebylo tak těžké získat. Výrazně složitější bylo ale ověřit, jaké příjmy a benefity styčnému důstojníkovi hasičů na Slovensku přináležejí. K požadované konkrétní sumě totiž není takřka možné se dostat. „Plat styčného důstojníka vyplývá z příslušného tabulkového zařazení do platového tarifu, podle platových tříd a platových stupňů, navýšené o náhradu zvýšených životních nákladů v zahraničí dle platného předpisu Ministerstva zahraničních věcí,“ napsal Ekonomickému deníku Rudolf Kramář.

O jaké částce a o jakých benefitech je řeč? Čtěte pokračování článku na stránkách Ekonomického deníku 

sinfin.digital