Tady se bojuje o život. Studenti medicíny pomáhají zvládat nápor na nemocnice

Striktní hygiena a lékaři v ochranných oblecích. Oddělení urgentní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí je místem, kde nyní pomáhají v boji s nemocí covid-19 také medici z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Na urgentu KARIM se lékařský personál v současnosti stará o deset pozitivních pacientů s covid-19 v nejtěžším stavu. Kapacita oddělení je tím naplněna. Studenti medicíny zde zastávají podpůrné činnosti, které umožňují sestrám vykonávat ty vysoce odborné a specializované. Například doplňují zdravotnický materiál, obstarávají přesun infuzních roztoků, pomáhají sestrám při manipulaci s pacientem a při provádění hygieny, průběžně a pravidelně čistí nábytek a vybavení pokoje.

Na klinice KARIM počítají s výpomocí celkem deseti mediků. „Není vyloučeno, že bychom jich nedokázali využít víc. Zatím se nám počty studentů na výpomoc doplňují. Nově na oddělení nastoupili studenti dva; další dva u nás zůstali z první vlny epidemie,“ tvrdí Lenka Kramářová, vrchní sestra oddělení urgentní péče. 

„Systém práce je nastaven tak, aby sestry mezi směnami, a i během nich, měly možnost si na chvíli odpočinout. Nejen sestry, ale i záchranáři, sanitáři a lékaři, tedy veškerý personál KARIMu pečující o pacienty, se střídají podle algoritmu. Jedině tak je možné udržel stálou péči. Pacienti u nás nikdy nemohou zůstat sami,“ říká pro magazín Forum Kramářová. A dodává: „Pomoc od mediků je velmi důležitá. Jsou to pomocné ruce, které uvolní ruce odborníkům. Prostě každá práce, která je v tomto náročném prostředí provedena, je nesmírně důležitá.“

Při práci na oddělení urgentní péče KARIM jsme zastihli například Livii Faktorovou, studentku 2. ročníku a Ilyu Bulata, studenta 5. ročníku oboru všeobecného lékařství 1. LF UK.

Šest hodin ve „skafandru“. Studenti medicíny pomáhají proti covidu-19 přímo v terénu

„Ve spolupráci s našimi fakultními nemocnicemi pomáháme medikům nalézt adekvátní zapojení,“ uvedl Martin Vokurka, děkan 1. LF UK. Studenti medicíny i podle vyjádření děkana berou pomoc jako povinnost a součást svého budoucího povolání: „Na druhé straně musíme, my pedagogové, stále dbát na to, abychom je byli schopni vzdělávat. Všechny lékařské fakulty nepřestávají učit. Kromě výjimek umožňujících provádět praktická cvičení, využíváme i online výuku. Zároveň jsme schopni medikům, kteří budou v rámci pandemie pracovat v nemocnicích, připravit speciální kurzy v našem simulačním centru. Aby byli ještě lépe připraveni a naučili se i něco navíc, co třeba v osnovách a učebnicích chybí. Kupříkladu zvládání krizových situací a u nižších ročníků zejména ošetřovatelskou péči a kontakt s pacientem na lůžkovém oddělení.“

Co se týče případného prodloužení výjimečného stavu, tedy nemožnosti mediků vzdělávat se prezenčním způsobem, shodli se děkani napříč lékařskými fakultami Univerzity Karlovy, že by se studium medicíny muselo řešit například prodloužením semestru a zkouškového období, větším zastoupením online výuky či vzděláváním o víkendech nebo posunutím výuky do podvečerních hodin.

Děkan: Uděláme maximum

„Jsme připraveni na různé varianty a jsme schopni vše zvládnout. I kdyby současná náročná situace trvala déle, uděláme maximum pro to, aby absolventi lékařských fakult odcházeli po úspěšném zakončení studia na náročnou lékařskou praxi zcela připraveni,“ dodal děkan 1. LF UK.

Zvládat současný stav (více než 4400 covid pacientů hospitalizovaných v nemocnicích) stejně jako na jaře, medici UK významně pomáhají. Zatím se jich zapojilo téměř 1500, a to v nemocnicích v různých částech České republiky. Převážně jde o dobrovolníky. Medici mohou být do nemocnic rovněž povoláváni, a to hejtmany příslušných krajů, dle bydliště studenta. V takovém případě jsou děkani lékařských fakult informováni o zařazení každého z mediků. Někteří medici, jak již Forum uvedlo, pomáhají třeba i pražské záchranné službě s odběry vzorků k testům na koronavirus.

Text vyšel původně na webu Forum.cz.

SDÍLET
sinfin.digital