Tady se bojuje o život. Studenti medicíny pomáhají zvládat nápor na nemocnice

Marcela Uhlíková

Striktní hygiena a lékaři v ochranných oblecích. Oddělení urgentní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí je místem, kde nyní pomáhají v boji s nemocí covid-19 také medici z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Na urgentu KARIM se lékařský personál v současnosti stará o deset pozitivních pacientů s covid-19 v nejtěžším stavu. Kapacita oddělení je tím naplněna. Studenti medicíny zde zastávají podpůrné činnosti, které umožňují sestrám vykonávat ty vysoce odborné a specializované. Například doplňují zdravotnický materiál, obstarávají přesun infuzních roztoků, pomáhají sestrám při manipulaci s pacientem a při provádění hygieny, průběžně a pravidelně čistí nábytek a vybavení pokoje.

sinfin.digital