Tikající bomba IŽP. Klienti kvůli „bulharské konstantě“ potenciálně přišli o miliardy

Tikající finanční bomba a zároveň možný reputační problém. To byla podle spolku Podvedení klienti ještě donedávna praxe jedné z předních tuzemských pojišťoven, která si měla strhávat mimosmluvní poplatky za předčasné ukončení smlouvy o investičním životním pojištění (IŽP). Tuto praxi sice Česká národní banka v posledních měsících zarazila, nicméně stále zbývá dořešit vybrané poplatky z posledních pěti let. Kromě toho poslanec Patrik Nacher připravil návrh novely zákona, která odnímá IŽP státní zvýhodnění.

Pokud by se volil nejkontroverznější finační produkt posledních let, investiční životní pojištění by mělo velkou šanci zvítězit. Kromě vysokých poplatků a často slabého pojistného krytí nabízí i poměrně nepřehledný systém srážek a provizí, klienti se tak na konci smluvního období často diví, kolik peněz jim na účtu zbyde. Nedávno se u tohoto produktu objevil další problém – Česká pojišťovna měla při předčasném ukončení smlouvy zákazníkům systematicky strhávat 15procentní částku, která nebyla uvedená ve smluvních podmínkách, tvrdí spolek Podvedení klienti. Jinými slovy, obohacovat se na úkor klientů. Šance, že by si toho sami pojištěnci všimli, byla prý minimální vzhledem ke složitosti celého výpočtu. Tuto bulharskou konstantu, jak se srážka označuje, měla Česká pojišťovna klientům účtovat mezi lety 2015 až 2019.

Bulharská konstanta

Stopku této praxi vystavila až dohledová výzva České národní banky, která České pojišťovně zakázala tyto srážky nazvané odkupní koeficienty nadále uplatňovat. Problémem a tikající bombou nicméně zůstávají již uplatněné srážky u odkupného z let 2015 až 2019, uvádí spolek Podvedení klienti. Pojišťovna si podle spolku účtovala neoprávněný poplatek ve výši 15 procent, což mohlo znamenat dodatečný měsíční příjem až 100 milionů korun. Podvedení klienti vycházejí z analýz stovek pojistných smluv a svědeckých výpovědí bývalých zaměstnanců pojišťovny. 

Mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková pochybení u pojištění odmítá. „Pojistná plnění a další plnění z pojistné smlouvy, zejména odkupné, jsou vždy vyplácena v souladu se zákony, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Každý klient tak vždy dostane vše, na co má na základě podmínek produktu a své smlouvy nárok,“ uvedla pro INFO.CZ. 

„V případě, kdy klient ukončil investiční životní pojištění před uplynutím sjednané pojistné doby, a nedodržel tak dohodnutý závazek, se do výpočtu odkupného standardně promítají částky snižující kapitálovou hodnotu, které jsou dopředu stanovené a známé. Tyto částky zohledňují zejména fakt, že z předčasného ukončení pojištění pro pojišťovnu vyplývají určité náklady. Konkrétně jde o personální a provozní náklady a náklady související s nedodržením předpokládaného investičního horizontu,“ dodává Buriánková.

Prozatím se o odkupní konstanty odehrály jen izolované spory, podle poslance Patrika Nachera přitom jde o ukázkový příklad toho, proč Česko potřebuje institut hromadných žalob. „Tohle je všechno příklad pro hromadné žaloby, které pomůžou těm individuálním klientům, kteří se případně jednotlivě zdráhají ozvat, protože se bojí nějaké právní bitvy, nebo o tom nevědí,“ říká poslanec.

Je lepší manažer koronakrize voják, nebo civilista?

Bulharské konstanty nicméně dále přispěly ke kontroverzi investičního životního pojištění, které by navíc mohlo již brzy přijít o státní zvýhodnění. Nacher totiž připravil návrh novely zákona na zrušení daňového zvýhodnění IŽP, díky kterému je možné si snížit daňový základ o 24 tisíc korun. „Jak upozorňuji už několik let, investiční životní pojištění je kontroverzní produkt, zmiňovaná odkupní konstanta je tak jenom jeden z několika problémů,“ říká Nacher pro INFO.CZ. „Podle mě by takový produkt neměl mít státní podporu, mimo jiné se tím říká, že když to stát podporuje, tak to přece nemůže být špatné,“ dodává.

SDÍLET
sinfin.digital