Ústavní soud se dopustil politického aktivismu, říká jeho soudce Fenyk

Eva Paseková

Nález Ústavního soudu, týkající se omezení pro maloobchod a služby zavedených kvůli šíření koronaviru, podle disentujícího soudce Jaroslava Fenyka nahradil úvahu vlády týkající se odborných, strategických a bezpečnostních otázek úvahou Ústavního soudu. „Tím Ústavní soud aktivisticky vstupuje na pole politického rozhodování, které mu z hlediska Ústavy České republiky nepřísluší,“ napsal místopředseda Ústavního soudu Fenyk v disentním stanovisku. Odlišný názor měli i soudci Josef Fiala a Vladimír Sládeček. Ti kritizovali zejména způsob, kterým Ústavní soud rozhodl.

Ústavní soud vyhověl návrhu 63 senátorů, který uváděl, že vládní zákaz nepřiměřeně a iracionálně zasahuje do základního práva svobodně podnikat podle článku 26 Listiny základních práv a svobod. Zejména namítal nerovný přístup k podnikatelům podle prodávaného druhu zboží. Například kamenné obchody s obuví či oblečením zůstaly před zimou uzavřené, ale květinářství, železářství či obchody se střelivem mohly mít otevřeno.

Podle odlišného stanoviska Jaroslava Fenyka nemůže být Ústavní soud zároveň soudem a zároveň zákonodárcem. „Otázky, jež lze zodpovědět pouze s použitím politických kritérií, musí být rozhodnuty politickou reprezentací představovanou orgány moci zákonodárné nebo výkonné a nikoli aktivistickým přístupem Ústavního soudu,“ uvádí soudce. Nález je podle něj důkazem politického aktivismu Ústavního soudu a příkladem, kdy se plénum odklonilo od zásady zdrženlivosti a sebeomezení se. „Mimořádnost současné situace vyvolaná šířením nakažlivého respiračního onemocnění COVID-19 vyžaduje, aby Ústavní soud důsledně respektoval princip sebeomezení (judicial self-restraint) a z tohoto hlediska přísně zvažoval dopady svého rozhodnutí,“ uvedl ve svém stanovisku soudce Josef Fiala.

Nález včetně disentních stanovisek najdete zde.

Rozhodnutí neznamená, že Ústavní soud otevřel maloobchod a že vláda ho nesmí zakázat, zásah do práv jednotlivce musí ale racionálně vysvětlit. Podle soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka nález neznamená ani to, že vláda nesmí zakázat maloobchod. Nelze však ze strany státu libovolně zasahovat do práv jednotlivce, lze to činit pouze v odůvodněných případech a nezbytně nutné míře, řekl dnes Šimíček.

Schizofrenní přístup

sinfin.digital