V krizi pomůže dostupné profesní vzdělávání, přispět mohou vyšší odborné školy

Specializace ve službách i průmyslu roste, stejně jako tlak zaměstnavatelů na praktické dovednosti absolventů škol. Spolu s tím zaznívá otázka, jak upravit postavení vyšších odborných škol. Jejich absolventi jsou oproti stavu, který panuje ve vyspělých západních zemích, v určitých ohledech diskriminováni, když po absolvování VOŠ nemohou pokračovat v magisterském studiu na vysoké škole. V platformě Ředitelský klub, iniciované Vyšší odbornou školou publicistiky (VOŠP), se na tom shodli zástupci zaměstnavatelů a profesních škol.

„Zásadní výhodou vyšších odborných škol je zaměření na praktické zvládnutí specializovaných profesí. Zatímco vysoké školy se musí v podstatné míře soustředit na výzkum, VOŠ nabízejí svým studentům pestré možnosti praktické výuky. Zblízka sledují trendy praxe ve svých oborech a jejich absolventi proto výborně nacházejí uplatnění,“ uvedl ředitel VOŠP a člen Stálé konference ředitelů Petr Uherka s tím, že je potřeba přijmout legislativní změny, které absolventům VOŠ umožní pokračovat ve studiu na magisterském stupni vysokých škol.

Zatímco například v Británii, Německu či Rakousku absolventi tamních obdob vyšších odborných škol mohou po absolvování školy ve vzdělání pokračovat na magisterském stupni přímo, v Česku se musí i po absolvování VOŠ vrátit k akademičtějšímu bakalářském stupni VŠ.

Místopředseda Národního akreditačního úřadu a viceprezident pro hospodářskou politiku Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar k tomu v Ředitelském klubu uvedl „Vyšší odborné školy mají v našem vzdělávacím systému své místo a sehrávají důležitou roli. Velmi dobře zacílené vzdělání z vyšší odborné školy, kde studenti netráví tolik času teorií, ale mají hodně praxe, je přesně to, co zaměstnavatelé v současné době potřebují.” Podle něj je nutné hledat takový model terciárního školství, který by vhodně propojil v současné době oddělené světy vyšších odborných a vysokých škol.

Národní opoziční fronta? Když kvůli ní vystřízliví i Minář, je fakt zle

Hodnota vzdělání pro praktický život

„Absolventi VOŠ jsou jednoznačně znevýhodněni tím, že jejich diplom stále nebývá brán na trhu práce jako ekvivalent bakalářského stupně vzdělání. To je vstupní bariéra, kterou absolventi musejí prorážet,“ domnívá se šéf Pražského inovačního institutu a odborník na školství Bob Kartous a dodává: „I z tohoto důvodu si myslím, že by bylo dobré, aby certifikát z vyšší odborné školy nabyl stejné hodnoty, jakou má bakalářský titul. Tím bychom rovněž dosáhli vyšší propustnosti v systému terciárního vzdělávání.” 

Podle Radka Špicara poptávka zaměstnavatelů po studentech, kteří absolvovali školy s vyšším množstvím praxe, stále roste. „Musíme hledat model, který bude daleko pružněji reagovat na dynamicky se rozvíjející trh práce a potřeby, které tento trh má. V následujících měsících a letech nás čekají obrovské změny potřeb, které budou zaměstnavatelé od absolventů škol očekávat. V rámci celé vzdělávací soustavy jsou nejblíže zaměstnavatelům a jejich potřebám právě vyšší odborné školy,“ uvedl Špicar. 

Viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček v diskusi vyzdvihl, že právě velká míra flexibility a možnosti přizpůsobit se rychle se měnícím potřebám firem je hodnotou, kterou VOŠ nabízejí. Rovněž to, že nejsou koncentrovány jen do velkých měst, ale rozmístěny v rámci celé republiky, je podle Zajíčka velmi důležitý aspekt: „I kvůli tomu, aby se lidé nemuseli stále víc přesouvat do velkých měst, ale mohli zůstat ve svých regionech, potřebujeme zachovat regionální aspekt vyššího odborného školství.“

Britské odcházení z EU přinese spoustu nepříjemných komplikací. Jak dopadne brexit na Česko?

Flexibilita, regionalita, prostupnost

Z této i šesti předchozích veřejných diskusí Ředitelského klubu vyplynul seznam potřebných změn, které by v systému terciárního vzdělávání pomohly zaměstnavatelům získat kvalifikované pracovníky a zároveň školám vytvořit podmínky pro to, aby takové profesní specialisty pomohly vychovat: 

  • Studenti potřebují flexibilní vzdělávací cestu: z profesní školy do práce a pak přímo do prakticky orientovaných magisterských programů vysokých škol.
  • Zaměstnavatelé ve všech regionech ČR potřebují vysoce kvalifikované specialisty, kteří mohou okamžitě nastoupit do náročnějších, ale i nových profesí. 
  • Vyšší odborné školy potřebují důraznou podporu zaměstnavatelů v legislativních změnách. Studenti i školy by ocenili výraznější zapojení zaměstnavatelů ve výuce tak, jak je to běžné například v Německu či Rakousku. 
  • Je třeba ze strany státu povzbudit systémovými pobídkami zaměstnavatele, aby mohli více investovat do výchovy specialistů.
SDÍLET
sinfin.digital