Velké půlení České pošty. Vnitro navrhuje radikální oddělení poboček ztrátového kolosu

Osud České pošty řeší vlády už delší dobu. Státní podnik spadající pod ministerstvo vnitra je dlouhodobě ztrátový a určité změny v jeho fungování jsou dříve či později nevyhnutelné. Ministerstvo vnitra teď přišlo se zcela zásadním návrhem – podle interního materiálu, který má INFO.CZ k dispozici, je jeho plánem oddělení kompletní pobočkové sítě České pošty včetně zaměstnanců a vytvoření nového státního podniku, pod který by tato síť více než tří tisíc provozoven spolu s podstatnou částí téměř 30 tisíc zaměstnanců České pošty spadaly. Návrh rámovaný liberalizací trhu a hospodářskou optimalizací pošty má ale mnohá úskalí, na která by Česko mohlo doplatit.

Co s Českou poštou? Tuto otázku si klade nejen současná vláda, ale i vlády předchozí. Před dvěma roky jsme mohli slyšet, že státní podnik, který dlouhodobě hospodaří se ztrátou v řádu stovek milionů korun, projde restrukturalizací. Ta se zatím týkala především interního uspořádání České pošty, nicméně na ministerstvu vnitra, pod které pošta spadá, se zrodil plán na změnu o poznání zásadnější.

Podle interního materiálu ministerstva, který má INFO.CZ k dispozici, by mělo dojít k rozdělení České pošty na dva samostatné subjekty. Jeden, v podobě nově založeného státního podniku, by nově spravoval kompletní pobočkovou síť, druhému, tedy stávající České poště, s. p., by zůstala zbytková agenda, tedy například logistika, poskytování doručovacích služeb smluvním partnerům nebo poskytování finančních služeb.

Práce na koncepčním materiálu dotýkajícím se fungování České pošty ministerstvo prostřednictvím pracovníka odboru tisku a PR Adama Rözlera potvrdilo, nicméně bližší informace sdělit odmítlo s tím, že tento materiál dosud nebyl schválen vládou. Rovněž mluvčí České pošty Matyáš Vitík na dotaz INFO.CZ odpověděl, že pošta se zabývá otázkou svého budoucího organizačního uspořádání a analyzuje možné varianty řešení. „Rozdělení poštovního operátora na část logistickou a část pobočkou je běžné u řady poštovních operátorů v Evropě,“ dodal k návrhu na oddělení pobočkové sítě Vitík. Mluvčí Českého telekomunikačního úřadu, který vůči České poště plní roli regulátora, Tereza Meravá uvedla, že Český telekomunikační úřad nemá návrh k dispozici.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • V čem by návrh ministerstva vnitra mohl představovat omezení hospodářské soutěž?
  • Proč plány ministerstva mohou vytvořit prostor pro politické trafiky?
  • Jak návrh hodnotí právník?
sinfin.digital