Víte, co dělá europoslanec?

HalfPageAd-1

Prezentace klienta

25. 04. 2019 • 02:00

Členem Evropské unie jsme už patnáct let. Průzkumy veřejného mínění ale ukazují, že česká veřejnost stále nemá dostatečné povědomí o tom, čím se zabývá Evropský parlament (EP) a jeho poslanci včetně zástupců České republiky. O to cennější je, že nás „pod pokličku“ své práce nechal nahlédnout europoslanec Miroslav Poche (ČSSD).

 

 

Mobile-rectangle-3

Záběr činností a témat, jimiž se v uplynulých letech v Evropském parlamentu zabýval, je až překvapivě široký. Nejvíce se soustředil na práci ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, v němž se specializoval na energetickou politiku a prosazoval důraz na udržitelnou energetiku a energetickou bezpečnost.

Byl zpravodajem a stínovým zpravodajem několika legislativních návrhů, z nichž nejdůležitější byla bezesporu směrnice o energetické účinnosti. České priority zároveň prosazoval prostřednictvím stovek pozměňovacích návrhů. Právě pozice zpravodaje či stínového zpravodaje zpráv a stanovisek EP je podle Pocheho klíčová.

.

„Jde o jednoznačně nejefektivnější nástroj poslance. Vedle toho lze samozřejmě uplatňovat i neformální vliv, zejména pokud se formují pozice a pozměňovací návrhy,“ vysvětlil Poche, který je spoluzakladatelem platformy Energy solutions. Ta slouží pro setkávání poslanců (napříč politickým spektrem) zabývajících se energetikou se zástupci energetického byznysu a environmentálních organizací s cílem hledat přijatelné kompromisy a společně formovat přístup k energetickým tématům.

Vedle energetiky se Poche věnoval například i palčivému problému, který je velmi aktuální i v České republice, oběhovému hospodářství. Je autorem stanoviska ke Směrnici o odpadu

.

Desítky jednání absolvoval Miroslav Poche také v rámci členství v parlamentních delegacích pro spolupráci s Ukrajinou, Čínskou lidovou republikou a rovněž v rámci delegace do parlamentního shromáždění v rámci Východního partnerství EURONEST sdružující zástupce Evropského parlamentu a poslanců z Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldávie a Ukrajiny.

Velmi aktivní byl i ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu. V něm fungoval v pozici tzv. náhradníka, přesto se stal zpravodajem desítek zpráv, specializoval se zejména na účetní závěrky společných podniků EU pro vědu a výzkum.

.

Stovky návštěvníků v Evropském parlamentu

Důležitou součástí práce europoslance je také informovat veřejnost nejen v zemi původu o dění v parlamentu a Evropské unii obecně. „Jako poslanec jsem absolvoval stovky rozhovorů pro česká i zahraniční média, pořádal jsem desítky seminářů a workshopů zejména na energetická témata, a v neposlední řadě jsem také organizoval řadu cest návštěvnických skupin do Štrasburku či Bruselu, ať už se jednalo o studenty, seniory či pracující,“ vysvětlil Poche, který se netají tím, že je velkým odpůrcem neustálého stěhování Evropského parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem. „Je to nesmyslně drahé a navíc to tisíce zaměstnanců odsuzuje k neustálému kočování tam a zpátky, čímž trpí zejména jejich rodiny,“ uzavřel Miroslav Poche.

.

SDÍLET

Billboard-bottom-1