Výměna manželek plná nadávek a násilí může mít dohru na sociálce. Nebylo by to poprvé

Populární televizní pořad Výměna manželek znovu poutá pozornost. V nové sérii se objevuje Jana, která žije v Německu a má dvě děti. Ačkoli tvrdí, že do pořadu šla, aby zlepšila vztahy s přítelem, dokazuje pravý opak. Pronáší nekonečný příval nadávek a v závěru nemá problém rozdávat rány. Druhá soutěžící mezitím popisuje nepořádek, který Jana doma má. Jak se žije dětem v českých rodinách a kdy špatné podmínky dosáhnou takové míry, že je nutné ratolesti rodičům odebrat? Diskuse, kterou pořad pravidelně otevírá, je znovu aktuální. INFO.CZ v článku popsalo, jak vůbec ochrana dětí v takových případech funguje.

Televize Nova, která pořad vysílá, už dříve informovala, že se na ni obraceli znepokojení diváci. Vyděsil je hlavně případ rodiny, která žila v neutěšených podmínkách na jedné z ubytoven. Rodiče v malém bytě kouřili, děti neměly vybudované základní hygienické návyky. Po návštěvě „sociálky“ se rodina podle dřívějších zpráv médií přestěhovala do lepšího bytu v Kolíně. Jak se rodině dnes daří a zda je stále pod dohledem sociálních pracovníků, nechtějí zaměstnanci místního odboru sociálně-právní ochrany dětí komentovat.

Dalším podrobným případem může už brzy být novější díl populární show, kde vystupuje Jana – matka bydlící v Německu, která sází jednu nadávku za druhou a nemá daleko k fyzické konfrontaci.

3265527:article:true:true:true

Vzruch ale vyvolávají i další případy, které televize odvysílala. A otevírají diskusi, jak funguje sociálně-právní ochrana dětí v Česku. Podle odborníků se v posledních letech posunula výrazně dobrým směrem, některé nešvary ale přetrvávají. A vedou k tomu, že část případů není v čas podchycena. „V Česku nedošlo k tomu, že by se vedla odborná debata o tom, co je podstatou sítě orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Je to ochrana, nebo dozor? A jak má být prakticky vykonávána? Z toho vyplývají různé problémy v praxi,“ říká pro INFO.CZ Ferdinand Raditsch, ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč v Květné u Poličky.

Horáček pro INFO.CZ: Hapka by mě za prezidenta nechtěl

Základní otázka zní, v jakých případech děti z rodin odebrat. A mají být důvodem i špatné finanční podmínky? „Dříve to tak často bývalo. Občas se to stane i dnes. Nicméně umísťování dětí do ústavní výchovy z ekonomických nebo sociálních důvodů není možné samo o sobě. Dnes by to soud vůbec neměl schválit, protože došlo ke změně zákonů. Sociální pracovník navíc nemůže přijít, rozhlédnout se po bytě a říct: tady děti nemohou být, půjdou do ústavu. Takto radikálnímu řešení musí předcházet další vzájemně na sebe navazující kroky,“ popisuje Raditsch. Dříve podle něj docházelo k velkým excesům, zejména ve vztahu k romským rodinám, kdy byly děti odebírány pouze ze sociálních nebo ekonomických důvodů, což není dobře, protože dochází k vykořenění a ztrátě kontaktu s rodinou.

3112796:article:true:true:true

Jak by měli sociální pracovníci postupovat třeba ve výše zmíněném případě, který zachytil televizní pořad? „Pokud dostanou sociální pracovníci takový podnět, měli by se podívat na místo a zhodnotit, zda je ohrožen vývoj dítěte. A podle toho nastavit opatření,“ vysvětluje Raditsch s tím, že kroky na sebe musí navazovat. „Například řeknou: máte tady malé děti, pokud tu budete kouřit, tak to bude směřovat k tomu, že děti půjdou do jiného prostředí. Také začnou pomalu mapovat situaci rodiny. Podívají se na to, jak jsou na tom s dluhy, jestli nejsou předlužení, zda by neměl přijít návrh na insolvenci, zda existují jiné možnosti bydlení. Pokud by existovalo přímé ohrožení života nebo zdraví dětí, tak je mohou dočasně umístit v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jako jsou třeba Klokánky,“ říká.

Jeho slova potvrzuje i ministerstvo práce a sociálních věcí. Důvodem pro odebrání dítěte podle něj musí být jeho skutečně vážné ohrožení. „Jedná se například o případy závažného zanedbávání péče, případy tělesného či psychického týrání či sexuálního zneužívání dítěte,“ zní z resortu. „Nevyhovující finanční podmínky rodiny nebo například pobyt na ubytovně by samy o sobě neměly být důvodem k odebrání dítěte,“ tvrdí mluvčí ministerstva Petr Sulek.

3087017:article:true:true:true

Zásadním krokem je odhalit, že se rodina o dítě dobře nestará, nebo mu dokonce ubližuje. Raditsch během svého působení na ministerstvu vnitra pracoval na vytvoření právě takového systému. Podněty sbírá od policie, škol, ale třeba také lékařů, pokud ošetřují nezvykle často u některých dětí úrazy. Problémem ale je, že ho využívá jen malá část českých měst.

Takhle má vypadat první elektrická škodovka v historii. Používá prvky z Kodiaqa

Druhou nástrahou je stále nízký počet pracovníků. „Sociálně právní ochrana dětí je celá léta hluboce poznamenána nedostatkem pracovníků. Lidí je málo a oblastí, ve kterých by měli působit, je tolik, že to mohou velmi obtížně zvládat. Z toho plyne i to, že často jde jen o úřednickou práci,“ říká Raditsch.

Z ministerstva zaznívá, že se počet pracovníků výrazně zvedl. „Oproti roku 2011 došlo do roku 2015 k nárůstu počtu pracovníků OSPOD téměř o čtyřicet procent,“ uvádí resort. Zatímco v roce 2011 šlo o zhruba 1800 lidí, v roce 2015 jich byla 2514 a loni 2576.

SDÍLET
sinfin.digital