Vznikla mapa pečovatelských služeb, užitečná může být především pro seniory

31. 03. 2020 • 20:40

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v úterý spustila nástroj, který lidem umožní vyhledat pečovatelské služby, jež operují v jejich regionu. Jde o web mapapecovatelskychsluzeb.cz. Užitečný může být jak pro starosty jednotlivých obcí, tak i pro seniory, kteří si nemohou, anebo se obávají dojít na nákup. Asociace zároveň spustila veřejnou sbírku na zajištění prostředků pro pečující osoby i klienty.

Podrobné informace ke sbírce lze nalézt na webu Darujme.cz. „Celé Česko je poměrně dobře pokryto sociálními službami, které pomáhají zvládat všemožné životní situace. Terénní služby jsou tu od toho, aby pomáhaly lidem přímo v terénu či u nich doma. Pečovatelských služeb je několik set a pokrývají dohromady většinu České republiky,“ vysvětluje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

„Na základě seznamu pečovatelských služeb od ministerstva práce a vlastní databáze jsme nechali vytvořit unikátní mapu určenou zejména pro starosty obcí, kde si mohou najít, jaké pečovatelské služby operují v jejich regionu, jednoduše se propojit a pomocí generátoru univerzálních letáků informovat o této možnosti skutečně všechny občany v dané obci,“ dodává Horecký s tím, že ochranu seniorů považuje za prioritu, obzvlášť v čase šířící se pandemie koronaviru.

„Pro pečovatelské služby je samozřejmé, že v této době budou pomáhat primárně se zásobováním seniorů, aby se minimalizoval jejich kontakt s potenciálně rizikovým prostředím, jakým jsou vnitřní prostory obchodů. Právě jsme tuto nabídku poslali všem více než 6 000 obcím v České republice, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a všem krajům, aby nás v šíření této nabídky podpořily. Budeme rádi, pokud využití této stabilní sítě pečovatelských služeb oficiálně doporučí obcím i ministerstvo vnitra a ministerstvo práce a sociálních věcí,“ zdůrazňuje Horecký.

Podle něj jde o nejjednodušší způsob, jak zajistit důslednou izolaci seniorů v domácnosti. Jeho kolegyně Renata Kainráthová pak zdůrazňuje, že terénní pečovatelské služby trvale zajišťují péči o více než sto tisíc seniorů. „V této době jsou samy či ve spolupráci s dalšími subjekty schopny rozšířit své kapacity na několikanásobek a zásobovat základními potřebami všechny osamělé seniory, v případě zájmu i více. Zaměstnanci našich služeb jsou vysoce školení profesionálové a senioři k nim chovají vysokou důvěru,“ nepochybuje Kainráthová.

Ředitel Asociace nestátních organizací a autor mapy pečovatelských služeb Matěj Hollan doplňuje, že se jedná o univerzální plošně aplikovatelný a spolehlivý systém, který může lidi co nejrychleji provést současným nouzovým stavem.