Žádný azyl pro pronásledované cizince? Tejc chce měnit Listinu základních práv a svobod

Ústavní zákon podle poslance ČSSD momentálně stanovuje příliš široce, kdy mají lidé na azyl nárok. V záloze má i další návrhy, za jakých okolností připravit migranty o azyl v Česku. Na jeho záměr kriticky reagoval končící ministr pro lidská práva Dienstbier (rovněž ČSSD). Z Tejce se podle něj stal národní socialista.

Jeroným Tejc ve straně patří k předním tvářím opozice vůči premiérovi. Balíček opatření by z něj udělal i vedoucí postavu protiimigrační politiky, kterou část ČSSD prosazuje.  

„Nevím, zda je nutné mít v Listině základních práv a svobod článek, který zavazuje Českou republiku k poskytování práva na azyl v tak širokém rozsahu.“

Migrace v Česku

Podle Tejce loni žádalo o azyl přes 1 500 cizinců, za letošních prvních pět měsíců to bylo přes 600 lidí. Byli ze Sýrie, Iráku, ale i dalších zemí. Ze statistiky ministerstva vnitra vyplývá, že detenční zařízení, kde končí cizinci zadržení v pohraničí, jsou téměř prázdná.

Tejc tvrdí, že svým návrhem chce v souvislosti s migrací přispět ke zvýšení bezpečnosti například pro případ, že běžence přestane přijímat Německo. Přejímá při tom pohled známý spíše od radikálních politických uskupení na okraji politického spektra a bez bližšího vysvětlení tvrdí, že mnoho migrantů současný právní stav v Česku zneužívá.

Na jeho slova ostře reagoval odcházející ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier. Stranického kolegu označil za národního socialistu. Jeho plány by podle Dienstbiera v praxi znamenaly, že Česko odstupuje od svých mezinárodních závazků. 

„Pokud chce pan Tejc škrtat v Listině některé pasáže, mohl by ji rovnou škrtnout i celou.“

Tejc chce měnit i praxi, kdy běženci, kterým ministerstvo vnitra nárok na azyl nepřiznalo, mohou zůstat v Česku, dokud soudy rozhodnutí nepřezkoumají. Chce taky prosadit, že by o azyl přišli všichni migranti, kteří v Česku spáchají trestný čin.

Návrhy Tejc předloží premiérovi a následně pro ně začne hledat širší podporu. „Pokud to předložím do konce roku, na jaře by se to mohlo projednat a od léta platit,“ uvedl.

SDÍLET
sinfin.digital