Žádný azyl pro pronásledované cizince? Tejc chce měnit Listinu základních práv a svobod

Lukáš Pospíšil

Ústavní zákon podle poslance ČSSD momentálně stanovuje příliš široce, kdy mají lidé na azyl nárok. V záloze má i další návrhy, za jakých okolností připravit migranty o azyl v Česku. Na jeho záměr kriticky reagoval končící ministr pro lidská práva Dienstbier (rovněž ČSSD). Z Tejce se podle něj stal národní socialista.

Jeroným Tejc ve straně patří k předním tvářím opozice vůči premiérovi. Balíček opatření by z něj udělal i vedoucí postavu protiimigrační politiky, kterou část ČSSD prosazuje.  

„Nevím, zda je nutné mít v Listině základních práv a svobod článek, který zavazuje Českou republiku k poskytování práva na azyl v tak širokém rozsahu.“

sinfin.digital