Zfušované pruhy na Plzeňské či odsunutí ve sportovních dotacích. Starostka Zajíčková popisuje, jak magistrát pražským radnicím podráží nohy

Podzimní komunální volby v Praze se kvapem blíží a podle starostky Prahy 5 a poslankyně Renáty Zajíčkové (ODS) jsou zásadní témata, která budou rozhodovat, zcela jasná. Bydlení, doprava a bezpečnost. Ve všech těchto oblastech by měla fungovat spolupráce mezi jednotlivými městskými částmi a magistrátem, ovšem situace je často právě opačná. „Pokud jste starostou městské části, který nemá zastoupení v koalici politických stran ve vedení magistrátu, máte na Mariánském náměstí dveře víceméně stále zavřené,“ říká starostka a poslankyně v rozhovoru pro INFO.CZ a sype z rukávu řadu příkladů, kdy se politický boj podepisuje na životech Pražanů. 

Jedním z největších problémů Prahy 5 byla po vypuknutí pandemie bezpečnost, zejména do okolí Anděla se přesunula řada drogově závislých. Podařilo se už situaci vyřešit?

Tu situaci je třeba řešit ve dvou rovinách. Jednak v rovině toho, co můžeme vyřešit z radnice Prahy 5, a jednak jak lze situaci řešit systémově, z pohledu magistrátní a celostátní protidrogové politiky. A to, co můžeme dělat na naší straně, to pochopitelně také děláme.

Za poslední rok jsme navázali výrazně bližší spolupráci s policií, která se tak nyní více zaměřuje na exponované oblasti. Třeba na Andělu je to znát. Pravidelně tu lze potkat znatelně více strážníků a především policistů, jak uniformovaných, tak v civilu. Dokonce k nám byla převelena specializovaná protidrogová jednotka, která se zaměřuje na pouliční dealery.

Mnohem více také kultivujeme veřejné prostředí, ve kterém se lidé závislí na drogách často pohybují. Otevíráme veřejný prostor a staráme se, aby byl bezpečný. To se děje například prořezáváním keřů, odstraňováním problematických objektů jako jsou různé přístřešky, anebo pochopitelně nadstandardním čištěním vybraných ulic.

V neposlední řadě pak spolupracujeme i s nízkoprahovými centry, například s centrem Progressive, protože právě v jeho okolí je koncentrace závislých lidí výrazná. Naposledy jsme se dohodli, že se bude více zaměřovat na komunitní práce a věnovat se svému okolí – včetně toho, že se lidé z Progressivu budou výrazněji podílet na úklidu.

Kromě toho pak centrum i zvýšilo svůj „práh“, takže zatímco donedávna tam mohl přijít prakticky kdokoliv, aktuálně chtějí pracovat především s lidmi, kteří mají vůli se svým životem něco pozitivního udělat.

Kde potom končí ti nízkoprahoví?

Ti tam pochopitelně stále docházejí a Progressive se je snaží alespoň zachytit, většinou je to však tak, že tito lidé migrují z jedné městské části do druhé. Což je pochopitelně problém, tím spíš, že řada studií poměrně jasně říká, že drogově závislých bude přibývat.

Právě proto ale potřebujeme především systémové řešení: musíme restartovat síť adiktologických služeb, restartovat sociální a zdravotní oblast a především musíme přijmout legislativní změny, které posunou řešení problematiky od současné represe více k prevenci.

Podstatné je řešit tuto situaci strategicky, zvyšovat počet kontaktních center. To vychází z koncepce magistrátu, my však bohužel nejsme součástí její tvorby.

Proč ne?

Upřímně? Nevím. Pochopitelně by tam dialog být měl – a já se o něj snažím od chvíle, kdy jsem nastoupila do pozice starostky. Jenže za poslední dva roky, co to řešíme, jsme se nikam nedobrali; navzdory řadě našich žádostí a proseb se ze strany Hlavního města Prahy nestalo vůbec nic.

Částečně je problém v samotném systému, ve kterém jednoznačně není dobře nastavené financování adiktologických služeb – jedná se o komplexní téma, které je napojené na zdravotnictví i na sociální oblast, a je zřejmé, že na magistrátu není vůle a razance toto „klubko“ rozplétat.

sinfin.digital