Zrůdy StB: Josef Čech mučil a vraždil podezřelé. Tělo oběti chtěl spálit v peci ČKD

Radek Schovánek

Nejtemnějším obdobím vlády komunistické strany v Československu, je doba po puči v únoru 1948. Státní bezpečnost byla až do Stalinovy smrti nekontrolovaným teroristickým útvarem, který s požehnáním vedoucích komunistických funkcionářů terorizoval obyvatelstvo vlastní země. Po smrti Stalina a zavraždění Rudolfa Slánského přišly první nesmělé pokusy vyšetřit alespoň ty nejkřiklavější zločiny Státní bezpečnosti, tedy vraždy zatčených osob a mučení se závažnými zdravotními důsledky. V obnoveném seriálu na INFO.CZ popisujeme skutky zrůd v řadách StB.

 

Jedním z velitelů Státní bezpečnosti, který se přímo účastnil dvou vražd a mnoha surových výslechů byl velitel sektoru BAa II, pplk. Josef Čech. Narodil se 29. prosince 1912. Jeho otec byl sociální demokrat, který v roce 1921 vstoupil do nově vzniklé Komunistické strany Československa. Mladý Josef rozšířil řady Komsomolu v šestnácti letech a o tři roky později už byl vedoucím Komsomolu v pražské ČKD. V životopisu uváděl, že se za války účastnil komunistického odboje, ale členství v KSČ měl přiznané až od poloviny roku 1945. Po válce nastoupil k Zemskému odboru bezpečnosti (ZOB), jak se tehdy nazývala vznikající Státní bezpečnost. Velmi brzy se dostal do blízkosti Miroslava Picha-Tůmy, asi nejznámějšího řezníka z řad StB.

Smrt Petra Konečného

První vražda, které se Josef Čech účastnil, se odehrála již v roce 1948, kdy byl v červnu zatčen tajemník mládeže národně socialistické strany Petr Konečný, který měl mít dle neprověřené zprávy jakési informace o podezřelém Milanu Chocovi, kterého Státní bezpečnost podezřívala z vraždy člena ÚV KSČ mjr. Augustina Schramma.

Půr: Protesty proti rasismu jsou jen dalším dobře maskovaným pokusem o systémovou změnu

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital