Opíjeli se ve službě a žádali propuštění. StB v 50. letech upadla do hluboké deprese

Radek Schovánek

V polovině padesátých let se Státní bezpečnost propadla do hluboké krize. Po puči v únoru 1948 bylo jejím úkolem udržet režim a nepřipustit jeho pád. Používala k tomu brutálních metod, při kterých prakticky všichni operativci Státní bezpečnosti porušovali platné zákony.

Zpráva o vyšetřování nezákonného jednání orgánů Vojenské kontrarozvědky a Obranného zpravodajství vzniklá pro potřeby ÚV KSČ v lednu 1963 konstatuje: „Od roku 1949 se fyzické násilí vůči vyšetřovancům používá ve stále větší míře, není téměř jediného vyšetřovance, který by nebyl týrán.“ Zpráva podrobně rozebírá činnost sadistického velitele pankráckého „Domečku“ Pergla. „Škpt. Pergl, jako správce věznice byl znám svou surovostí (…) sám iniciativně vymýšlel různé způsoby týrání. (…) K mučení a týrání vyšetřovanců používal různých způsobů, jako např. bití obuškem, fackování, dávání do želez (zaplombování), pochodování v noci, cvičení až do umdlení, buzení vyšetřovanců, kopání a bití přes chodidla, (tzv. baštováda), zvedání za ušima, bití přes mokrý ručník ‚kolotoč‘ atd.“

Ve věznici nebyla poskytována lékařská péče, při nemoci vězňů odpíral Pergl lékařskou pomoc a dával nemocným tenoftalin, po jehož požití se dostavovaly prudké průjmy a celková tělesná slabost. O lékařské vyšetření se postaral teprve tehdy, když poznal, že vyšetřovanec by bez odborné pomoci zemřel. (…) Pergl vytvořil z vojenské věznice v ‚Domečku“ mučírnu, která snese srovnání s věznicí Gestapa.“ Při vyšetřování v roce 1968 popisovala tehdejší pomocná síla obavy, které měl Pergl a jeho podřízení z reakcí soudců, kterým předávali ztýrané osoby k projednání jejich činnosti. Nikdo prý ale nevznesl žádnou námitku a podle svědectví této zapisovatelky také nikdo nevydržel vzdorovat mučení déle než tři měsíce, nadiktované protokoly nakonec podepsali všichni. 

Nešlo o jediné způsoby mučení, které používala komunistická tajná policie. Je znám případ vyšetřovance, kterého nechali v sudu naplněném vodou, z něhož mu vykukovala pouze hlava. Když estébáci po několika dnech sud otevřeli, zjistili, že nebožák se zaživa rozložil a za několik hodin zemřel. Znásilňování žen, mučení elektrickým proudem nebo pálení chodidel žhavým železem byly způsoby, jakými na přelomu čtyřicátých a padesátých let udržovala Státní bezpečnost u moci komunistický režim. Roztočená kola represí začala postupně a zákonitě požírat vlastní strůjce. Byl popraven generální tajemník KSČ Slánský, popraven byl i nadřízený mučitele Pergla gen. Musil i náčelník Státní bezpečnosti Osvald Závodský.

Zrůdy StB: Tigridovi mu říkali „banánek“. Rejholec byl jedním z nejhorších udavačů

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital