Estébák ze Svobodné Evropy: „Jáchym“ měl podávat jed a rozkládat stanici zevnitř, StB se ale přepočítala

Radek Schovánek

Rozhlasová stanice Svobodná Evropa byla od svého vzniku terčem desítek akcí Státní bezpečnosti. Rozvědka k ní vedla spis pod číslem 10081, který byl jedním z nejdéle vedených objektových svazků. Když v květnu 1951 zahájila Svobodná Evropa pravidelné vysílání, již po několika minutách se rozjely komunistické rušičky.

Komunistický režim přísně trestal šíření pravdivých informací. Jeho propaganda sváděla téměř čtyřicet let boj s rozhlasovou stanicí, která měla na své straně obrovskou výhodu: říkala lidem pravdu a posilovala je ve víře, že odporný komunistický režim jednou skončí a Československo bude zase svobodnou zemí.

Přestože komunisté oficiálně protestovali proti jejímu zřízení, stížnost neměla žádný účinek. Státní bezpečnost tedy dostala za úkol co nejpečlivěji sledovat dění ve Svobodné Evropě a všemožným způsobem její počínání ztěžovat. Jedním z nejúčinnějších způsobů boje bylo „vysadit“ mezi její spolupracovníky komunistické špicly. Přestože se v Archivu bezpečnostních složek nachází mnoho svazků agentů vysazených do zahraničí za účelem infiltrace této, zdá se, že jejich úspěchy byly jenom minimální.

Zrůdy StB: Tigridovi mu říkali „banánek“. Rejholec byl jedním z nejhorších udavačů

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital