Lidem je jedno, kdo článek napsal. Víc jim záleží na tom, kdo ho na Facebooku sdílel

Aleš Hudský

11. 04. 2017 • 10:00

I já patřím k těm, kteří čekají na filmovou recenzi Mirky Spáčilové, než se vydají do kina. Čtenáři už tolik nevyhledávají mezi autory článků uznávané kapacity nebo jim je to jedno. Co je opravdu zajímá, jsou osoby, které článek po přečtení olajkovaly. Alespoň je tomu tak ve Spojených Státech. Američané věří závěrům článku, který si přečetli, víc, pokud je sdílen někým, komu věří. Alespoň podle závěrů průzkumu Media Insight Projektu, o němž informoval server Mashable.

„Lidé, kteří si přečtou článek olajkovaný váženou nebo alespoň známou osobností, byť pochází z neznámého mediálního zdroje, takové informaci věří víc, než pokud se stejný článek objeví v respektovaném mediálním zdroji, který je však sdílený osobou, které nevěří“, tvrdí zpráva.

Media Insight Project ve spolupráci s American Press Institute a Centrem Associated Press pro public affairs vytvořil falešnou verzi Facebooku pro 1489 osob. Těm byly předloženy stejné články, ale jejich zdroj a sdílející osoba se lišily. Účastníci průzkumu odpovídali na otázky, jak kterým zprávám věří. Články, většinou o zdraví, byly připsány falešnému zdroji DailyNewsReview.com nebo renomované AP. Na tom ale nikomu nezáleželo tolik jako na tom, kdo články sdílel.

Pro získání zájmu byla u sdílejících osob méně důležitá osobní známost respondentů. Tedy svým přátelům nebo rodině lidé věřili méně, než když článek olajkovala Oprah. A pokud věřili Oprah, věřili více i skutečnostem uváděným ve článku, považovali ho za více zábavný, oceňovali různorodost názorů i dosažitelnost důležitých informací a vůbec ho považovali za dobře napsaný a důvěryhodný.

51 procent účastníků výzkumu považovalo článek o cukrovce za dobře napsaný, pokud byl sdílen veřejně známou osobou, které věří. Pokud byl sdílen někým, komu nevěří, důvěra klesla na 34 procent. A na téhle úrovni se udržela i v případě, že článek byl označen zdrojem Associated Press. Pro vydavatele a editory zpravodajství je tedy důležitější než to, kolik lidí sdílí jejich články, skutečnost kdo je sdílí. Takže doufejte, že si váš článek přečte a olajkuje Oprah.

 

SDÍLET