Lipovská: Odvoláním dozorčí komise není a ani nemůže být ohrožena nezávislost ČT

epa

Naše newslettery rozesíláme každý týden

25. 11. 2020 • 08:02
Radní České televize Hana Lipovská v rozhovoru pro server Česká justice vysvětluje, co ji vedlo k návrhu, na základě kterého byla před dvěma týdny náhle odvolána Dozorčí komise Rady ČT. Navzdory vyjádřením členů komise i politiků včetně ministra kultury trvá na tom, že rada postupovala v souladu se zákonem. Lipovská tvrdí, že existovaly vážné výhrady k práci komise, která je poradním orgánem rady. Na dřívější dotazy INFO.CZ Lipovská stejně jako drtivá většina dalších radních nereagovala.

Minulý týden jste navrhla odvolání dozorčí komise Rady České televize (ČT), které vyvolalo silnou reakci. Jak hodnotíte názory, že se jedná o útok na nezávislost ČT?

Především mě překvapila intenzita reakcí na zcela standardní krok, který proběhl v souladu se zákonnými předpisy. Dozorčí komise Rady ČT nebyla odvolána poprvé, poprvé však po odvolání následoval zcela nestandardní nátlak na orgán, kterým veřejnost uplatňuje své právo na kontrolu činnosti České televize. Původně jsem se v této věci vůbec nechtěla vyjadřovat, ale považuji za svoji povinnost členky Rady České televize racionalizovat a zklidnit situaci.

Znepokojuje mě proto také vměšování Senátu, politický tlak od některých zákonodárců i některých složek moci výkonné. Ostatně právě Senát, který dnes v odvolání pomocného orgánu Rady vidí útok na nezávislost veřejnoprávní televize, před dvaceti lety bránil přijetí zákona, jímž se do té doby neexistující dozorčí komise zakládala. Ve vzniku dozorčí komise totiž tehdy senátoři údajně viděli ohrožení tvůrčí svobody České televize.

Jako členka Rady ČT se cítím být pod velkým tlakem také ze strany ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD. Pokud pan ministr tvrdí, že „volba nové dozorčí komise by za této situace byla jen další eskalací problémů, které Rada ČT v posledních dnech svým postupem vytvořila,“ cítím v tom skutečné ohrožení nezávislosti a tlak na paralyzování činnosti Rady ČT.

Samotným odvoláním dozorčí komise totiž není a ani nemůže být ohrožena nezávislost České televize, neboť se jedná pouze o poradní orgán Rady, jehož odvoláním Rada ČT oslabila nanejvýše sama sebe. Ministerské a senátní výzvy, politické intervence a s nimi spojená neuvážená prohlášení tak ohrožují nejen nezávislost a činnost Rady ČT, ale ve svém důsledku také nezávislost a činnost České televize. Neměli bychom zapomínat na to, že Česká televize je podle platné legislativy televizí veřejnoprávní, nikoli státní. Tyto zásahy proto považuji za zásadní narušení dělby moci a principů právního státu.

Radě ČT je vytýkáno, že jste odvolali dozorčí komisi v rozporu se zákonem a bez předchozího upozornění. Jak jste při odvolání postupovali?

Dozorčí komise byla odvolána na základě usnesení přijatého v souladu se zákonem o České televizi. Usnesení, které jsem předložila k hlasování já, bylo prakticky shodné s usnesením, kterým Rada ČT odvolala Dozorčí komisi v roce 2010. Mimochodem, z volby, která po tehdejším odvolání následovala, vzešli čtyři z pěti členů dozorčí komise odvolané letos v listopadu. Pokud členové letos odvolané dozorčí komise zpochybňují proceduru svého odvolání, zpochybňují tím i legitimitu svých deseti let fungování. Všechna její usnesení by tak mohla být v krajním případě neplatná.

Důvodová zpráva k novele zákona o České televizi, který byl přijat ještě během televizní krize před dvaceti lety, navíc zcela jednoznačně a nezpochybnitelně dokládá, že úmyslem zákonodárce bylo, aby bylo umožněno Dozorčí komisi odvolávat i jako celek: „Dozorčí komise budou Radami voleny a odvolávány a jim budou také plně odpovědny.“

Rada České televize navíc nemohla fakticky zkoumat a dovozovat odpovědnost každého jednotlivého člena Dozorčí komise zvlášť, neboť usnesení Dozorčí komise byla Radě ČT předkládána předsedou Jiřím Staňkem zpravidla jako jednomyslná.

Vzhledem k odpovědnosti Rady Poslanecké sněmovně a zprostředkovaně koncesionářům je proto povinností Rady zjednat v případě pochybností nápravu. Pokud lze někde detekovat potenciální problém, pak snad v tom, že Rada nechala situaci dojít tak daleko. Přiznávám, že v tomto vidím i své pochybení – také já jsem se během srpnového hlasování o odvolání dozorčí komise zdržela, snažila jsem se nalézt s dozorčí komisí modus operandi a ještě v září, když už předseda Rady ČT René Kühn explicité vyzval členy Rady k zaslání nominací, jsem se přimlouvala k vyhlášení nové volby až po ukončení podzimních projednávání hospodářských dokumentů.

Rada České televize navíc nemohla fakticky zkoumat a dovozovat odpovědnost každého jednotlivého člena Dozorčí komise zvlášť, neboť usnesení Dozorčí komise byla Radě ČT předkládána předsedou Jiřím Staňkem zpravidla jako jednomyslná.

Vzhledem k odpovědnosti Rady Poslanecké sněmovně a zprostředkovaně koncesionářům je proto povinností Rady zjednat v případě pochybností nápravu. Pokud lze někde detekovat potenciální problém, pak snad v tom, že Rada nechala situaci dojít tak daleko. Přiznávám, že v tomto vidím i své pochybení – také já jsem se během srpnového hlasování o odvolání dozorčí komise zdržela, snažila jsem se nalézt s dozorčí komisí modus operandi a ještě v září, když už předseda Rady ČT René Kühn explicité vyzval členy Rady k zaslání nominací, jsem se přimlouvala k vyhlášení nové volby až po ukončení podzimních projednávání hospodářských dokumentů.

Co bylo důvodem odvolání dozorčí komise?

Rada České televize může svoji zákonem svěřenou působnost řádně vykonávat pouze tehdy, nemá-li pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti členů jejího poradního orgánu. Odvolaná Dozorčí komise ovšem své zákonem vymezené povinnosti neplnila, neboť i v důsledku jejího dlouhodobě pasivního přístupu nebyly včas zjištěny nedostatky v hospodaření s majetkem České televize. Tyto nedostatky se projevily v konečném důsledku například v nutnosti odkupu pozemků, na nichž se nachází budova studia České televize v Ostravě, za cenu výrazně (téměř o půl druhého milionu korun) převyšující znalecký odhad. Podotýkám, že o problému s pozemky se v ČT vědělo minimálně deset let a nebyl řešen. Odvolaní členové Dozorčí komise tedy dlouhodobě nevykonávali svou funkci řádně, neboť objektivně neprováděli kontrolu hospodaření s prostředky České televize a neposkytovali Radě České televize dostatečné informace.

Není pravda, že s prací dozorčí komise projevila nespokojenost až současná Rada ČT po letošním dovolení posledních členů. Už v rámci zasedání Rady České televize loni dne 11. prosince 2019, tedy půl roku před mým zvolením, byla ze strany některých radních konstatována nespokojenost s podklady a činností Dozorčí komise a tyto nedostatky byly výslovně spojovány se ztrátou důvěry (například tehdejší předseda rady Bednář uvedl: „Takže to je moje stanovisko, považuji to za vážný nedostatek dozorčí komise, myslím si, že to je skutečně na hluboké zamyšlení, jak ta dozorčí komise pracuje, zda poskytuje nám to, co my od ní očekáváme, co od ní potřebujeme a co nakonec stanoví zákon“ nebo radní Zdeněk Šarapatka uvedl: „Pro mě je to osobně ztráta důvěry v práci dozorčí komise, a chtěl bych požádat Radu ČT a své kolegy, aby do budoucna, ať dopadne rozpočet 2020 jakkoli, aby se neprodleně zabývala otázkami obsazení dozorčí komise, já nemám důvěru v dozorčí komisi, která není schopna zaujmout jediný normální doporučení, který by nám dala.“).

Na jednání Rady České televize dne 26. srpna 2020 by pak podán návrh na okamžité odvolání všech členů Dozorčí komise pro dlouhodobé ignorování pokynů členů Rady České televize, pro špatnou a nekvalitní práci a ztrátu důvěry. Návrh nebyl v této době ještě většinově přijat, neboť převládlo rozhodnutí dát Dozorčí komisi ještě šanci. Na jednání Rady České televize dne 11. listopadu 2020 byla již Dozorčí komise na můj návrh odvolána, a to pro vážné výhrady k její práci.

Pokračování rozhovoru na stránkách portálu Česká justice >>>

 

SDÍLET

Naše newslettery rozesíláme každý týden

Lednové počasí a chyby Francouzů. Co s odstupem víme o blackoutu, který ohrozil Evropu?

Jan Kalous
Dnes • 18:39

Možná jste si toho nevšimli, což je dobře. Nevšimla si toho v nějaké větší míře ani mnohá naše média, což už tak dobře není. Evropa se minulý pátek ocitla na hraně blackoutu. Je to ve své podstatě příběh o tom, jak nebezpečnou situaci v přenosové soustavě nastartovala Francie, ale zažehnaly ji české jaderné a uhelné elektrárny.

„Zelená politika je zároveň sociální politika.“ Přesvědčí o tom ČSSD a Zelení sebe a pak i voliče?

Vratislav Dostál
Dnes • 17:00

Podle politologů oslovených redakcí INFO.CZ je manévr sociálních demokratů, kteří chtějí v letošních sněmovních volbách kandidovat společně se Zelenými, odboráři a malými lokálními formacemi, pochopitelnou reakcí na proměnu politického terénu. Jednoduše řečeno ho lze číst jako pokus o záchranu levice v Poslanecké sněmovně. Zástupci obou stran tvrdí, že pokud má mít spojenectví smysl, musí být dlouhodobé. Otázka je, co na to voliči.

„Hořící keř“ Jan Palach a česká společnost

Martin Kovář
Dnes • 16:55

KOMENTÁŘ MARTINA KOVÁŘE | Hlavní otázka zní, zda vůbec ještě má smysl v předvečer jeho sebeupálení o Janu Palachovi psát. Po roce 1989 a zejména v roce 2019, kdy jsme si připomínali půlstoletí, které od jeho činu uběhlo, už totiž bylo řečeno a napsáno snad úplně všechno. Politikové i nepolitikové odříkali své projevy, byly sepsány vědecké i populární texty, vznikla četná umělecká díla. Já sám si čas od času v souvislosti s ním vzpomenu na písničku Karla Kryla o neznámém vojínovi a přemýšlím o tom, co by na to všechno asi tak řekl sám Palach? Odpověď na tuhle otázku už samozřejmě nikdy nedostaneme, zamyslet se nad ní ale můžeme, stejně jako nad tím, zda svým činem dosáhl toho, čeho chtěl.