Mazat či nemazat. EU řeší, zda má YouTube a Facebook odstraňovat posty, které porušují autorské právo

12. 05. 2017 • 13:44

Nová legislativa upravující autorské právo v EU, kterou Brusel představil loni na podzim, naráží v Evropském parlamentu na překážky. Europoslanci se dohadují, jakým způsobem upravit pravidla pro online platformy v čele s Facebookem nebo You Tube přicházejícími do styku s obsahem, který je v rozporu s autorským právem. Kontroverzní jsou i další otázky, například exkluzivní práva pro vydavatele. Tzv. online platformám se to nelíbí a v Bruselu mocně lobbují.

Více než 80 dodatků se sešlo k jedinému článku v nové legislativě, kterou v loňském roce připravil Brusel (Evropská komise), a nyní se mu věnují výbory Evropského parlamentu. Článek 13 původního návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu EU totiž nastiňuje pravidla pro online platformy a jejich nakládání s posty uživatelů – včetně případů, kdy uživatelé zveřejní obsah, který porušuje autorské právo. Původní návrh počítá s jejich mazáním.

Z dodatků, do kterých mohla nahlédnout některá bruselská média, vyplývá, že europoslanci nemají jasno, jak by konečná pravidla pro mazání příspěvků měla vypadat. Skupině sedmi europoslanců se navrhovaná regulace nelíbí vůbec, a požaduje proto, aby byl celý příslušný článek zcela odstraněn. Jiní poslanci zase požaduje, aby se pravidla zmírnila a zavedly se výjimky pro platformy, které umožňují přístup k „velkému množství“ autorských děl. To je příklad YouTube, jehož prostřednictvím mohou uživatelé sdílet autorská videa.

Europoslanci se v dodatcích zaměřili i na roli členských států a jejich soudů v případě, že si uživatelé začnou stěžovat na chování platforem – například tehdy, pokud neoprávněně smažou jejich příspěvek nebo video.

Nejasnosti a váhání legislativců nahrávají lobbistům, kteří se snaží do návrhu prosadit maximum ze svých představ. V Bruselu za své zájmy nebojují pouze zástupci online platforem, jako je Facebook, ale i reprezentanti kreativního nebo audiovizuálního průmyslu. Ti požadují, aby modernizovaná pravidla po platformách chtěla, aby povinně používaly software, který by automaticky rozpoznával obsah chráněný autorským právem. YouTube už se touto cestou vydal – dobrovolně používá software s názvem ConentID.

Zmiňovaný článek ale není jediným, který v Evropě vyvolává silné kontroverze. Vyhrazení exkluzivních práv vydavatelům, se kterým Komise také přišla, by například znemožnilo, aby zpravodajské online agregátory používaly zpravodajství jiných médií v případě, že by k tomu neměly souhlas vydavatele.

Jak už INFO.CZ dříve napsalo, komplikace by to způsobilo zejména Googlu a jeho portálu Google News, který ve většině evropských zemí bez svolení využívá obsah napříč vydavatelskými domy. Zaskočilo by to ale i YouTube, který by musel nainstalovat protipirátský filtr.

Ostré diskuse se vedou také kolem článku 11 původního návrhu Evropské komise. Článek počítá s tím, že online obsah jednotlivých vydavatelů bude chráněn po dobu dvaceti let a vydavatelé budou mít možnost žádat finanční kompenzace od zpravodajských agregátorů.