Na Zaorálkově ministerstvu o milionech rozhodovala komise, část členů přitom měla vazby na oceněné projekty

Aleš Borovan

BOROVAN.CZ | Ministerstvo kultury pod vedením Lubomíra Zaorálka (ČSSD) se rozmachuje k přípravě velkorysého dotačního programu pro vydavatele novin, televize nebo rádia. Zatím však bude muset vysvětlovat okolnosti nedávného rozdělování dotací pro literární periodika, ve kterém šlo o řádově nižší finanční částky.

 

Na počátku roku ministerstvo kultury mezi literární online a printová periodika rozdělovalo na dotacích přes 15 milionů korun. Podle zjištění Borovan.cz o těchto dotacích rozhodovala dotační komise. Část jejích členů přitom měla vazby na oceněné projekty, které z eráru získaly stovky tisíc nebo miliony korun. Členy komise podle vyjádření MK měla jmenovat předchozí náměstkyně sekce živé umění Kateřina Kalistová, která z ministerstva kultury odešla v prosinci 2019.

Kupříkladu místopředsedou komise byl Jan Bělíček, šéfredaktor radikálně levicového webu A2larm.cz, který sám sebe donedávna označoval jako „online komentářový deník kulturního čtrnáctideníku A2“ (toto označení z homepage A2larm.cz nedávno zmizelo). Samotnému čtrnáctideníku A2, který má s A2larm.cz stejného vydavatele, obecně prospěšnou společnost A2, tato komise schválila dotaci 2,539 milionu korun (s touto poznámkou „Komise ocenila stabilní úroveň časopisu, seznala ovšem, že prostor věnovaný živé literatuře je značně limitovaný“). Bělíček je uveden v kontaktech na webu A2. Členem komise byl i Ondřej Buddeus. Člověk stejného jména je uveden jako jeden z kurátorů projektu Psivino.cz, kterému komise přiklepla dotaci 319 tisíc korun (odkazy na přehled všech udělených dotací a složení komise zde).

Podle mluvčí ministerstva Michaely Lagronové možný střet zájmů z hlediska vazeb na oceněné projekty měli celkem čtyři členové jedenáctičlenné komise. „Členy komisí jsou odborníci na danou problematiku. Není vždy možné nalézt odborníky, ochotné v komisi pracovat, kteří by neměli absolutně žádnou vazbu na žádný z projektů. Na tuto situaci pamatuje interní předpis ministerstva kultury ke komisím pro výběrová dotační řízení, který uvádí: Uchází-li se o dotaci žadatel, který je ve vztahu k některému členu komise, osobou blízkou ve smyslu občanského zákoníku, nebo subjekt, ve kterém má člen komise majetkovou účast nebo je jeho pracovníkem či členem statutárního orgánu, popř. členem občanského sdružení, pak se rozpravy a hlasování o této žádosti tento člen komise neúčastní. Komise je celkem jedenáctičlenná a tedy schopná rozhodnout i bez přítomnosti jednoho člena,“ vysvětlila Lagronová.

Podle ní se člen komise „projednávání projektu, k němuž může mít vazbu, neúčastní, opustí jednací místnost. Je to automatické.“ V jediném zápisu o činnosti komise, který je na webu ministerstva k dispozici, však o možných střetech zájmů a „opouštění jednacích místností“ není ani slovo (odkaz na celý zápis opět zde).

sinfin.digital