Novinář, který mluvil o manipulaci v TV Barrandov a dostal vyhazov, u ÚS narazil. Neopodstatněná stížnost, řekli soudci

ČTK

abe

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost novináře Jiřího Pánka, který se bránil hodinové výpovědi ze zpravodajství TV Barrandov. Dostal ji poté, co veřejně promluvil o údajném zasahování do obsahu zpravodajství ze strany vedení. Zaměstnavatel v tom spatřoval porušení mlčenlivosti. Novinář se dovolával svobody projevu a veřejného zájmu na nezávislém zpravodajství. ÚS stížnost označil za zjevně neopodstatněnou. Princip zákazu cenzury se podle ústavních soudců vztahuje na stát, ne na soukromé osoby.

„I za situace, že by ze strany zaměstnavatele docházelo k nepřípustnému ovlivňování zpravodajství, nelze postup stěžovatele ve věci považovat za správný. Měl-li tento pochybnost o způsobu vedení redakce, měl se se svým podnětem obrátit na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání," stojí v usnesení senátu se soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem.

Novinářka pracovala mezi nejhůř placenými: Už na nic nemají sílu, nemůžou si skoro ani nakoupit

sinfin.digital