Střet zájmů nemám a akcie firmy sídlící v daňových rájích nevlastním, reaguje Dvořák na otázky Lipovské

Rada ČT ve středu schválila na návrh radní Hany Lipovské sadu sedmi otázek pro generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Všechny se týkají jeho angažmá ve firmě Gopas. Odpovědět na ně měl do pátku, což také učinil. Redakce INFO.CZ má jeho reakci k dispozici. Mimo jiné se v ní píše, že ve střetu zájmů nikdy nebyl a není. „Vaše tvrzení jsou nepravdivá. Žádný obchodní podíl ani akcie společnosti sídlící na Kypru, Britských panenských ostrovech ani v jiných zemích tzv. daňových rájů jsem po dobu mého fungování v ČT nevlastnil a nevlastním,“ reaguje Dvořák.

Generální ředitel veřejnoprávní televize Petr Dvořák v průvodním dopise radním píše, že se nikdy neocitl ve střetu zájmů, a to ani podle Zákona o ČT, ani podle Kodexu ČT. Radní také upozorňuje, že držením majetkové účasti ve firmě Gopas nikdy neporušil žádnou zákonnou povinnost. „Naopak vyjádření a kroky některých členů Rady ČT a rovněž některé z níže uvedených dotazů, jejichž formulace posouvají řadu nepravdivých, nepodložených a předpojatých skutečností, překračují kompetence Rady ČT a hranice mých povinností podle zákona o ČT. Jinými slovy, nemám povinnost na některé z položených dotazů odpovídat.“

Přesto Dvořák na všechny otázky, které Rada ČT schválila jako své usnesení, a to na návrh Hany Lipovské, odpověděl. V dopise radním zdůraznil, že stále věří v možnost konsensuální debaty. Abychom předešli jakékoli dezinterpretaci, níže zveřejňujeme reakci Petra Dvořáka v plném znění.

1. Proč jste skryté vlastnictví podílů ve společnosti Gopas, resp. zahraničních mateřských společnostech, neoznámil Radě ČT nebo jinému orgánu ČT?

O mém působení ve společnosti GOPAS byla Rada ČT informována v roce 2011 prostřednictvím životopisu v rámci výběrového řízení na pozici generálního ředitele, v němž jsem uvedl, že ve společnosti působím. Obdobné postavení jsem pak měl i u spol. LGP Services, s.r.o., Tia Dalma, a.s. a Skupiny B. I. G.

Otázku nicméně považuji za bezpředmětnou, protože generálního ředitele ČT nestíhá žádná ohlašovací povinnost ohledně majetkové účasti v právnických osobách. Stejně tak zákon o ČT ani Kodex ČT nijak majetkovou účast generálního ředitele ČT v obchodních společnostech neomezují, pokud se nejedná o některý z taxativně vymezených případů (například o oblast hromadných sdělovacích prostředků).

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Z jakého důvodu byl Dvořákův majetkový podíl ve firmě Gopas držen skrytě a nezjistitelně skrze nizozemskou společnost?
  • Přiznává Dvořák majetkový podíl ve společnostech, které sídlí na Kypru a Britských Panenských ostrovech, tedy v daňových rájích, jak tvrdí Hana Lipovská?
  • A spolupracovala ČT s některými dalšími dodavateli spojenými s Gopas/PPF?
sinfin.digital