Vydavatelství Echo Media budou většinově vlastnit čtenáři a redaktoři

Vydavatelství Echo Media věnuje 51 procent podílu ve společnosti z celkového počtu 450 000 ks akcií svým čtenářům a redaktorům. Hlavním důvodem poskytnutí majoritního počtu akcií je zajištění dlouhodobého financování společnosti a udržení její nezávislosti.

„Myslím, že by se financování médií mělo vrátit zpět do doby, kdy příjmy z přímého prodeje a předplatného převyšovaly příjmy z reklam. Proto jsme se rozhodli nabídnout našim čtenářům možnost stát se i akcionáři našeho vydavatelství,“ uvádí Rudolf Ovčaří, člen dozorčí rady Echo Media, a zakladatel Nadace Svobody slova a myšlení. „Poskytnutí majoritního počtu akcií čtenářům a redaktorům je celosvětově unikátní projekt,“ dodává Ovčaří.

Akcionáři mají standardní práva a povinnosti. Minimálně jednou za rok bude Echo Media pořádat valné hromady, v plánu jsou i pravidelná setkávání s akcionáři a čtenáři v krajských městech. Tímto krokem chce vydavatelství posílit komunikaci mezi redakcí a čtenáři. Být rovnocennými partnery a společně rozhodovat nad budoucností Echa. „Akcie rozhodně nemá sloužit jako mocenský nástroj nad vydavatelstvím, ale spíše jako symbol udržení našich hodnot – nezávislost, svoboda slova a serióznost. Našim čtenářům věříme,“ komentuje Ovčaří.

Číšníci k výrobním linkám, zavelel odborář Dufek. Revoluce se však konat nebude

Akcie zůstává v platnosti i po vypršení předplatného, s každým novým předplatným Echo Komplet získává čtenář další akcii. Akcie jsou volně obchodovatelné a projekt není časově omezen. Část akcií bude formou nadačního příspěvku také rozdělena mezi redaktory Echo Media a.s. Dále se bude určitý počet akcií v následujících letech rozdávat mezi osobnosti, které se významně podílely na zachování svobody slova.

Názorový internetový deník Echo24 a časopis Týdeník Echo vznikly v roce 2014. Jejich zakladatelem je současný šéfredaktor Dalibor Balšínek, finančními investory projektu se stali Rudolf Ovčaří a Jan Klenor. Týdeníku Echo i letos výrazně rostou příjmy z prodeje obsahu, které se dělí na prodeje na stánku, předplatné Týdeníku Echo tištěné nebo digitální předplatné. Echo také začalo úspěšně vydávat knihy a mezi bestsellery se zařadily Výpravy Jiřího Peňáse, jejich druhý díl vyšel letos na podzim.

SDÍLET
sinfin.digital