13 mrtvých a paralyzovaná doprava. Současné extrémní mrazy v USA se můžou snadno opakovat

HalfPageAd-1

Marek Kerles

01. 02. 2019 • 07:00

Americké Chicago v posledních dnech sevřel větší mráz než na obou pólech, teplota v některých státech na Středozápadě USA dosáhl až minus padesáti stupňů Celsia. Zatímco někteří politici, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, používají tento jev ke zpochybnění teorie o globálním oteplování, klimatologové ho naopak označují za její důkaz. „Podobné mrazy v mírných oblastech nemusejí být v budoucnu nic neobvyklého,“ řekl v rozhovoru s INFO.CZ klimatolog Kamil Láska z Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně.

Mobile-rectangle-3

Můžete prosím velmi laicky vysvětlit, co je příčinou současných extrémních mrazů na Středozápadě USA?

Základní příčinou je pronikání mrazivého vzduchu z Arktidy směrem na jih. To se občas dělo i v minulosti, ovšem zdá se, že v posledních letech četnost takových teplotních extrémů přibývá. Může to souviset se změnou klimatu, která významně postihuje také Arktidu.

Jak konkrétně?

V Arktidě jsou pochopitelně nižší teploty než v mírném klimatickém pásu, což mezi oběma oblastmi vytváří teplotní a současně také tlakové rozhraní. Tím dochází k oddělení velmi chladného arktického vzduchu od vzduchu mírných zeměpisných šířek. Nejde ale o nějakou rovnou linii, ale, laicky řečeno, o meandrovitě zvlněnou hranici, v níž se vlny teplejšího nebo naopak chladnějšího vzduchu stáčí s různou intenzitou k severu nebo jihu.

A USA tedy zasáhla jedna z takových vln?

Ano, takovým vlnám se říká Rossbyho vlny. Jedná se o vlnové poruchy v převládajícím západním proudění, kdy se v určitém místě hranice arktického vzduchu výrazně prohne směrem na jih nebo naopak k severu. A přinese nečekaně do určitých oblastí extrémní změnu teploty.

Jestliže ale jedna vlna přinese směrem na jih arktické mrazy, pak by měla jiná vlna zase tlačit vzduch z jihu na sever. Je to tak?

Ano. Proto je například dnes na Aljašce neobvyklé teplo, zatímco třeba Chicago zasáhla extrémní vlna mrazů.

Říkal jste, že podobný jev se opakoval i mnohokrát v minulosti, dnes ale zesiluje jeho intenzita i četnost. Proč?

Z logiky věci vyplývá, že čím stabilnější je teplotní a tlakové pole na obou stranách pomyslné hranice mezi dvěma vzduchovými hmotami, tím jsou vlny menší. Účinkem Coriolisovy síly (uchylující síla zemské rotace) a změnou rozložení tlaku vzduchu, ať už na jedné nebo na druhé straně, dojde k porušení rovnováhy a vlna se v určitém místě může prohnout opravdu hluboko. To je i případ dnešních mrazů v USA. Dnes už přitom nikdo nepochybuje o tom, že podobných extrémních případů přibývá, a to v souvislosti se změnou klimatu.

Opět prosím o trochu konkrétnější vysvětlení.

Jakmile se mění teplota vzduchu, mění se i atmosférický tlak v daném místě. A to je i případ Arktidy. Protože se i kolem severního pólu prokazatelně otepluje, mění se i poloha a velikost tlakových útvarů v oblasti Severního ledového oceánu. K tomu mimo jiné přispívá fakt, že na obrovských plochách odtává mořský led. Sluneční záření, které se ještě nedávno odráželo od povrchu mořského ledu, dnes ohřívá svrchní vrstvy oceánu. A tak dochází k ještě intenzivnějšímu ohřívání atmosféry. S oteplováním přicházejí změny v rozložení tlakových útvarů a proudění vzduchu, které mohou být příčinou podobných extrémů, jakých jsme dnes svědky v USA.

Mohou podobné vlny arktického vzduchu v budoucnu zasáhnout třeba i střední Evropu, včetně České republiky?

Podobné, i když třeba menší výkyvy zaznamenáváme i na evropském kontinentu. Čistě teoreticky sice u nás nemůžeme vyloučit ani takovou vlnu extrémně studeného arktického vzduchu, jaká právě zasáhla část USA, ovšem z praktického hlediska je to takřka vyloučené. A to kvůli naší geografické poloze uprostřed Evropy, kde jsem navíc chráněni okolními horami.

Je možné vlnu mrazivého arktického vzduchu v nějakém časovém předstihu předpovědět?

V nějakém delším horizontu určitě ne. Problém spočívá v tom, že změny v atmosféře jsou dlouhodobě opravdu velmi těžko předvídatelné. Jisté ale je, že klimatická změna a globální oteplování přinášejí a zřejmě i nadále budou přinášet extrémní klimatické jevy, tedy i výrazné teplotní výkyvy na celé zeměkouli. V teplých oblastech se může najednou prudce ochladit stejně jako se jinde extrémně rychle oteplí.

SDÍLET

Billboard-bottom-1