Bělorusko se přidává k ruské agresi proti Ukrajině a přestává být nezávislým státem. Putin má definitivně na dosah novou „gubernii“

Pavel Havlíček

Až do 20. února se v Bělorusku koná největší společné cvičení od dob studené války s názvem „Spojenecké odhodlání“. K hranicím Evropské unie, prostoru NATO a také Ukrajiny přivede až 30 tisíc ruských vojáků a nejmodernější vojenskou techniku. Ty jsou v době sílící ruské hrozby vůči Ukrajině nejen symbolem běloruského příklonu ke Kremlu, ale také ukázkou chřadnoucí běloruské státnosti, kterou Rusové díky Lukašenkově nelegitimitě a závislosti na ozbrojených složkách umně využívají ke svým potřebám.

Jak nedávno ohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle západních odhadů se počet ruských vojáků na běloruském území v nejbližších dnech přiblíží 30 tisícům, což bude představovat nejvyšší číslo od konce studené války. Bělorusko se s největší pravděpodobností po skončení nadcházejících společných cvičení s Ruskem stane de facto pouhým ruským protektorátem pod pouze formální běloruskou kontrolou, jakkoli se představitelé obou zemí snaží tvrdit pravý opak.

Bělorusko se rok a půl od začátků protestů po masově zmanipulovaných prezidentských volbách skutečně stává novou ruskou gubernií, jak to někteří analytici předpovídali již v roce 2020. Byla to právě naprostá ztráta legitimity v očích občanů a vynucená ruská podpora Lukašenkova režimu, co zásadním způsobem podkopalo již tak slabou autonomii běloruského rozhodování a udržování odstupu od přímé ruské nadvlády, nicméně za uplynulý rok se celá řada věcí proměnila v neprospěch běloruské státnosti.

Chřadnoucí běloruská státnost

V prvé řadě začali v Bělorusku působit nejprve ruští poradci a mediální experti, později i ruské jednotky a celá řada dalších přímých spojení do Kremlu. Postavení ruského režimu v zemi, včetně toho vojenského, kterému se Lukašenko dlouho bránil, je nejsilnější za poslední tři dekády a ozbrojené manévry čítající desetitisíce ruských vojáků a moderní zbraňové systémy, včetně těch balistických, v souvislosti s nadcházejícím společným vojenským cvičením dávají tušit, že se v tuto chvíli zásadním způsobem proměňuje bezpečnostní rovnováha v regionu. Poslední spekulace jdou až tak daleko, že by mohl ruský režim usilovat dokonce o rozmístění jaderných a taktických zbraní na běloruském území. Ruské vedení tyto záměry opakovaně popírá.

Právě zapojení Běloruska do plnohodnotné agrese vůči sousední Ukrajině představuje pro Kreml výrazný posun oproti minulému období. Fakt, že Lukašenko slovně uznal ruskou kontrolu nad ukrajinským Krymem, je po letech vzdoru a snahy o vyvažování mezi Ruskem a Západem dobrou ilustrací, jak moc se poměry v poslední době proměnily.

sinfin.digital