Brusel posílá Česko k soudu. Můžeme kvůli tomu platit skoro milion denně

ČTK, lup

04. 10. 2017 • 16:01

Evropská komise žaluje Česko kvůli směrnici o volném pohybu pracovníků. Praha by tak mohla denně platit sankci 33 510 eur, tedy víc než 900 tisíc korun, dokud se nepostaví k výtkám a neuvede pravidla do souladu s unijními požadavky.

Brusel vedle Česka ukázal také na Lucembursko. Obě země žaluje u unijního soudu kvůli tomu, že nesplnily své povinnosti v souvislosti s pravidly volného pohybu pracovníků po EU.

Své vnitrostátní předpisy měly země do souladu se směrnicí, přijatou v roce 2014, uvést do 21. května loňského roku. Česko ale zatím neurčilo subjekt, který by v ČR pracovníkům z jiných zemí EU poskytoval "podporu a pomoc při prosazování jejich práv".

Směrnice členským státům také ukládá povinnost zajistit těmto lidem přístup k účinné právní ochraně v případě porušení těchto práv a podporovat aktivní dialog se sociálními partnery, nevládními organizacemi a orgány veřejné moci s cílem podpořit zásadu rovného zacházení.

Lucembursko reagovalo informací, že pravidla směrnice byla přejata částečně, právě kromě určení onoho subjektu, a že příslušný návrh je v parlamentu. V jeho případě komise navrhuje denní penále 6528 eur (přes 175.000 Kč).

České úřady Bruselu sdělily, že návrh zákona k provedení směrnice je projednáván v národním parlamentu, uvedla dnes komise v tiskové zprávě. Je pro ni prý ale nezbytné úplné oznámení prováděcích opatření, aby mohla ověřit řádné prosazování směrnice.

Právo občanů EU pracovat v jiném členském státě, které je ukotveno v základních unijních smlouvách, zahrnuje také právo nebýt diskriminován na základě státní příslušnosti pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a další pracovní podmínky.

Směrnice o usnadnění výkonu práv udělených mobilním pracovníkům z roku 2014 má zajistit mobilním pracovníkům i vnitrostátním orgánům možnost prosazovat tato práva v praxi a zlepšit přístup mobilních občanů EU k informacím a asistenčním službám v členských státech.

SDÍLET