Brusel posílá Česko k soudu. Můžeme kvůli tomu platit skoro milion denně

Evropská komise žaluje Česko kvůli směrnici o volném pohybu pracovníků. Praha by tak mohla denně platit sankci 33 510 eur, tedy víc než 900 tisíc korun, dokud se nepostaví k výtkám a neuvede pravidla do souladu s unijními požadavky.

Brusel vedle Česka ukázal také na Lucembursko. Obě země žaluje u unijního soudu kvůli tomu, že nesplnily své povinnosti v souvislosti s pravidly volného pohybu pracovníků po EU.

První pohled do pokoje smrti ve Vegas. Střelec tam tahal zbraně několik dní, pálit mohl ze dvou úhlů

Své vnitrostátní předpisy měly země do souladu se směrnicí, přijatou v roce 2014, uvést do 21. května loňského roku. Česko ale zatím neurčilo subjekt, který by v ČR pracovníkům z jiných zemí EU poskytoval "podporu a pomoc při prosazování jejich práv".

Směrnice členským státům také ukládá povinnost zajistit těmto lidem přístup k účinné právní ochraně v případě porušení těchto práv a podporovat aktivní dialog se sociálními partnery, nevládními organizacemi a orgány veřejné moci s cílem podpořit zásadu rovného zacházení.

Lucembursko reagovalo informací, že pravidla směrnice byla přejata částečně, právě kromě určení onoho subjektu, a že příslušný návrh je v parlamentu. V jeho případě komise navrhuje denní penále 6528 eur (přes 175.000 Kč).

Vláda Babiše s Okamurou by byla demontáží systému, říká expert. Prezident by tomu měl bránit

České úřady Bruselu sdělily, že návrh zákona k provedení směrnice je projednáván v národním parlamentu, uvedla dnes komise v tiskové zprávě. Je pro ni prý ale nezbytné úplné oznámení prováděcích opatření, aby mohla ověřit řádné prosazování směrnice.

Právo občanů EU pracovat v jiném členském státě, které je ukotveno v základních unijních smlouvách, zahrnuje také právo nebýt diskriminován na základě státní příslušnosti pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a další pracovní podmínky.

Směrnice o usnadnění výkonu práv udělených mobilním pracovníkům z roku 2014 má zajistit mobilním pracovníkům i vnitrostátním orgánům možnost prosazovat tato práva v praxi a zlepšit přístup mobilních občanů EU k informacím a asistenčním službám v členských státech.

SDÍLET
sinfin.digital