Cancel Culture: Sociální sítě místo hořících hranic

Odstranit, vygumovat, nechat zmizet z veřejného života. Cancel Culture je novodobou formou honů na ­čarodějnice, jen za využití sociálních sítí. Historie se v rýmech opět opakuje — podívejte se, kde začíná její poslední strofa.

2010

Přibližně před deseti lety, na počátku druhé dekády nového milénia, ve společnosti sílil vliv Call-out Culture — velmi neformálního hnutí, které volá k odpovědnosti prominentní postavy společenského a politického života. Hnutí původně vznikalo okolo blogu sociální sítě Tumblr Your Fave is Problematic, kde fanoušci kritizovali oblíbené kulturní ikony za nevhodné jednání. Šíření takových myšlenek ale obecně velmi pomáhal nástup sociálních sítí.

Cancel Culture o několik let později na fenoménu Call-out Culture vyrostla. A přestože se oba termíny občas zaměňují, rozlišení je na místě. Zatímco Call-out Culture na prohřešky prominentů veřejného života — a nejde pouze o osobnosti, ale i o velké firmy — upozorňuje a volá je k odpovědnosti, Cancel Culture jde dál — hříšníky chce rovnou z veřejného života odstranit.

2014

Jedna z prvních zmínek o Cancel Culture přišla v roce 2014. Použil ji televizní kritik Myles McNutt na sociální síti ­Twitter. Termín ovšem McNutt nepoužil v jeho současném významu. V té době se vyjadřoval k rušení televizních sérií, a jak sám později zmínil, ani jej nenapadlo, že by měl přijít s novou kulturní frází. Ostatně před rokem 2014 byl termín použitý pouze v ojedinělých případech — a pokaždé s jiným významem, všímá si magazín Insider.

2016/2017

Termín Cancel Culture se začal endemicky šířit — zejména mezi černošskou komunitou na sociální síti Twitter. Výraz použila mezi jinými i novinářka Shanita Hubbardová, která se jeho prostřednictvím vymezila proti olympijské gymnastce Gabby Douglasové. Ta krátce předtím pronesla kontroverzní výroky vůči kolegyním, které se staly terčem sexuálního obtěžování. „Je naší ženskou odpovědností se oblékat přiměřeně a být na ­úrovni,“ napsala.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Kdy vlivní lidé poprvé poznali, že i na ně může dojít?
  • Které známé osobnosti se dočkaly „zrušení“?
  • A jak se z „hrdiny“ mrknutím oka stanete „padouchem“?
sinfin.digital