Další vzpoura bohatého regionu. Po Katalánsku se větších pravomocí domáhá i sever Itálie

vkr

Jakoby jedno Katalánsko Evropě nestačilo. Už v neděli hned další dva ekonomicky silné regiony čeká referendum o posílení svých pravomocí na centrální vládě. Nyní italské. Lombardie a Benátsko, dva motory apeninské botičky, budou hlasovat o vyšší autonomii - zejména v oblasti daní a imigrace. Řím i Brusel očekávají, že jim severské italské regiony řeknou pořádně hlasité Si (Ano, pozn. red.). 

Potlačení referenda v Katalánsku vedlo k masivní vnitropolitické nestabilitě čtvrté nejsilnější ekonomiky eurozóny, nyní se referendum o vyšší míře samostatnosti koná v Itálii, ekonomice ještě o stupínek silnější. Podobně jako na Pyrenejském poloostrově se i na tom Apeninském očekává, že asi 11 milionů oprávněných voličů se shodne na většinovém Ano v otázce o vyšší míře autonomie. Mezi klíčová témata patří jak kontroverze ohledně přerozdělovaní daní, tak i otázky ohledně uprchlíků. 

Peníze jsou až na prvním místě u většiny evropských národů a Italové v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. Lombardie tvoří asi 20 procent italského hrubého domácího produktu, Benátsko asi desetinu. A oba regiony si přejí, aby podstatná část daní zůstávala u nich.

Jenže realita je jiná. Obyvatelé bohatého severu, kteří mají HDP na hlavu 33,4 tisíc eur, mají totiž do značné míry oprávněný pocit, že svými penězi jen dotují chudší jih s HDP na hlavu přibližně polovičním. A chtějí to změnit. Tím spíše, že podle lokální vlády v Lombardii tento region do Říma posílá na daních o 54 miliard eur více, než kolik dostává zpět.

sinfin.digital