Drony nejen nad Karabachem. Nastává éra „revolučních zbraní“?

Vizuálně nejsilnějším aspektem války o Náhorní Karabach se staly záběry z dronů ničících arménskou techniku a trhající osoby v zákopech. Někteří tak věští nástup dronů coby revoluční zbraně schopné téměř samostatně zajistit zázračná vítězství.

Vítězství jistě, ale snadné a rychlé?

Válka o oblast s rozlohou asi 11 000 km2 trvala šest týdnů. Rozklad arménské fronty u hranic s Íránem přišel po třech týdnech urputných bojů, do té doby byly územní zisky útočníka nepatrné. Přitom Ázerbájdžán vstupoval do války s cca 30% převahou v technice a ve všech kategoriích disponoval technikou modernější. Zato Arménie nemohla (nechtěla) nasadit všechny své síly, což poměr sil ještě více vychylovalo ve prospěch Ázerbájdžánu. V neposlední řadě mělo Baku výhodu mnohem širší mobilizační základny, nemluvě o turecké podpoře.

Jen pro srovnání. Němci porazili Francii v roce 1940 během šesti týdnů a již po čtrnácti dnech dosáhli rozhodujících operačních úspěchů. Izraelci v roce 1967 rozdrtili egyptské síly na Sinaji během pouhých šesti dnů. A šest let poté, v třítýdenní Jomkipurské válce, zastavili útok arabských armád a v následném protiútoku prolomili syrskou i egyptskou obranu. V roce 1991 spojenci rozdrtili iráckou armádu během čtyř dnů pozemních operací. Ve zmíněných případech navíc vítězná strana zaznamenala výrazně menší ztráty než poražený. Ztráty Ázerbájdžánu dodnes neznáme, je ale možné, že byly podobné, či i větší, než ty arménské. Zkrátka, ázerbájdžánské vítězství s příklady uvedenými výše srovnání nesnese.

Drony

Drony v konfliktu na Kavkaze plnily tři základní funkce: údery pomocí přesně naváděné munice, průzkum (vč. řízení palby dělostřelectva) a pak „sebevražedné“ útoky.

V prvních dvou funkcích drony nahrazují a doplňují pilotovaná letadla. Nenesou ale pilota, takže ztráta dronu neznamená ztrátu osádky (jejíž výcvik je drahý a zdlouhavý). A není-li pilot, lze stavět jednodušší, menší, levnější a radarem hůře detekovatelné systémy, které navíc mohou působit nad oblastí déle, než by mohlo pilotované letadlo. Mají tedy mnohem delší čas na odhalení zamaskovaného či přesunujícího se cíle, což je v mnoha situacích rozhodující výhoda. Fakt, že jsou drony mnohonásobně levnější oproti soudobým letadlům a lze jich tedy pořídit více, tento rozdíl ještě umocňuje.

Oproti větším letadlům však drony (jako TB-2) unesou jen zlomek výzbroje. V řadě situací, tak sice mohou ničit individuální cíle, nezpůsobí však protivníkovi ztráty, které by rychle změnily širší taktickou situaci. Tento problém se ale netýká dronů sloužících pro detekci cílů a navádění dělostřelecké palby. V této roli je omezená nosnost dronů nepodstatná, zato schopnost setrvat nad zájmovým prostorem naprosto klíčová. Drony jsou proto nástrojem k maximálnímu využití schopností moderního hlavňového i raketového dělostřelectva.

Sebevražedné drony (či číhající munici) lze považovat za hybrid mezi letadlem a dělostřeleckou hlavicí. Umožňují ničit cíle protivníka v hloubce jeho území, přičemž nad zájmovou oblastí mohou číhat hodiny. A byť je možné, že nově zaváděné systémy PVO krátkého dosahu, či prostředky radioelektronického boje potlačí jejich účinnost, v každém případě jde o prostředek propůjčující dělostřelectvu nové schopnosti.

Připomeňme však, že drony při nacházení a zaměřování cílů využívají tytéž metody jako pilotovaná letadla. Znamená to, že proti nim fungují tatáž protiopatření (ať již v podobě maskování a návnad, detektorů laserového a radarového ozáření, zadýmení atd.). Výraznou nevýhodou dronů je pak jejich větší či menší závislost na vzdáleném operátorovi. Tato závislost jednak způsobuje horší situační povědomí a zároveň činí drony zranitelnější vůči opatřením v elektromagnetickém spektru. Relativně malá velikost (a často i paradoxně malá rychlost) současných dronů znamená, že jsou těžko zachytitelné radarem. Jenže pokud již jsou zachyceny, stávají se poměrně lehkým cílem (ať již pro letadla, či pozemní PVO).

Válka o Karabach také ukázala, že zatímco za jasného počasí drony TB-2 působily bezchybně, když přišla nízká oblačnost, jejich činnost téměř ustala. To nepřekvapuje, neboť pokud drony vyhledávají cíle přes vizuální, či termální spektrum a využívají-li laseru k označení cíle, musely by mraky podletět. Krom problémů s pilotáží to především zvyšuje šance na jejich zachycení (a to i prostým okem).

Moskvě vyšel taktický tah. Válka na Kavkaze utichla, Náhorní Karabach je ale tikající bomba

Jen drony nestačí

Drony Ázerbájdžánu výrazně pomohly, nepřehlížejme však dělostřelectvo, tanky, BVP a speciální síly, které Baku vrhlo do útoku. Bez těchto tradičních sil (a jejich nemalých ztrát) by se úspěch nedostavil.

Nezapomínejme, že Ázerbájdžán mohl drony krýt vlastními, a zřejmě i tureckými, stíhacími letouny. Arménie oproti tomu nemohla k zachycení dronů využívat vlastní letadla. Arménská pozemní PVO v Karabachu byla sice početná, ale až na pár výjimek odpovídala konci studené války, přičemž řada využitých systémů pocházela z šedesátých let. Nemělo by ani zapadnout, že se Arméni dlouho neobtěžovali s maskováním a zároveň vedli boj v oblastech, které přirozené maskování nenabízely, čímž efekt dronů (a posléze i klasických letadel) jen umocnili. Válka v Karabachu ukázala silné stránky dronů. Ovšem za situace, která jim i kvůli chybám a finančním omezením obránce nahrávala.

Přesto drony neučinily z války rychlou a snadnou záležitost. Všechny armády tak musí řešit tři otázky: (i) jaká pasivní a aktivní opatření přijmout pro minimalizaci efektu dronů na vlastní síly, (ii) jak drony integrovat do stávajících struktur pro maximalizaci celkových schopností sil a (iii) jak upravit taktiku útoku i obrany v nových podmínkách. V některých situacích a proti některým protivníkům budou drony klíčovou zbraní, za jiných okolností budou druhořadé. Ve většině případů však bude celková bojová efektivita záviset na tom, jak smysluplně se je podaří organizačně a doktrinálně začlenit do komplexní skládačky existujících vševojskových armád.

Autor působí na Institutu politologických studií FSV UK.

Budeme bojovat, dokud na území Náhorního Karabachu bude jediný arménský voják, říká ázerbájdžánský velvyslanec

SDÍLET
sinfin.digital