Exkluzivně z předměstí Mosulu: Město duchů

Pavel Novotný

O poničený oltář kdosi opřel obrazy Marie s Ježíšem, cesta k němu je zasypaná střepy a sutinami. Některé lavice shořely stejně jako vchod do kostela, jiné žár přežily. Plamen se ovšem podepsal na zdech, uvnitř chrámu je vlhko a tma. Kdosi zvedl trnovou korunu a položil ji na podstavec pro Bibli.

Stojíme před kostelem Sv. Jiří ve městě Bartella, které leží asi dvacet kilometrů od iráckého Mosulu. A kde téměř dvě tisíciletí žili křesťané. V noci ze šestého na sedmého srpna se téměř všichni vydali na cestu – putovali do kurdskému Irbílu nebo hlavního města Bagdádu. Město poté bez výstřelu obsadili extremisté z Islámského státu, kteří dali hrstce zbylých křesťanů na výběr: buď konvertovat k islámu, nebo platit roční daň z hlavy ve výši dvou set dolarů. Třetí možností byla smrt, obvykle mečem.

Město Bartella vzdálené asi dvacet kilometrů od Mosulu
sinfin.digital