Homeopatika přestála v Německu zásadní útok. Otázky ale zůstávají

Marek Kerles

11. 06. 2020 • 21:30

Zemský soud v německém Darmstadtu vynesl možná přelomový rozsudek, týkající se využívání homeopatik a jejich propagace. Podle soudu se mohou prodávat jako léčivo, i když výrobce není schopen prokázat, zda vůbec obsahují jakoukoliv léčivou látku. Žalobci přitom argumentovali mimo jiné tím, že takový přístup k homeopatikům vytváří precedens pro klamavou reklamu i u jiných výrobků.

Spor o to, jak a zda vůbec homeopatika fungují, se zatím ve většině evropských zemí odehrává především v mimoprávní rovině, tedy v rámci sporů profesních a jiných organizací. V Česku například dlouhodobě bojuje proti homeopatikům Český klub skeptiků Sisyfos, který tento druh léčby považuje za vědecky nepodložené „tmářství“. A zastáncům homeopatie uděluje anticenu Bludný balvan.

V Německu ale odpůrci homeopatie zvolili jinou, pro homeopatika jako taková mnohem nebezpečnější cestu. Sdružení (podobné klubu Sisyfos) zažalovalo jednoho z výrobců homeopatického přípravku „HCG C30 Globuli“ za to, že údajně klame spotřebitele a dopouští se podvodu. Přípravek měl podle příbalového letáku obsahovat těhotenský hormon HCG a pomoci k úpravě metabolismu a úbytku váhy.

Protože jsou ale homeopatika založena na principu léčby pomocí extrémně ředěné účinné látky (až na úrovni jednotek molekul), podle žalobců se s největší pravděpodobností jedná o podvod. „Současnými vědeckými metodami není při tak silném ředění možné výchozí materiál detekovat,“ argumentovala žaloba. Podle ní přípravek zřejmě obsahuje jen cukr. Proto by měl být stažen z trhu. Jeho výrobce totiž údajně inzeruje takové složení léčiva, které není schopen prokázat a dopouští se tedy nekalých obchodních praktik.

Homeopatika nejsou jogurt

Soud byl ale jiného názoru. I když dostupnými metodami nelze prokázat přítomnost uváděné účinné látky v homeopatiku, nemůže to automaticky vést k předpokladu, že tam žádná taková látka ve skutečnosti není. „Není možné jen předpokládat klamání spotřebitele,“ zpochybnil soud argumenty žaloby.

Zároveň odmítl tezi, kterou používali nejen žalobci, ale i řada dalších odpůrců prodeje homeopatik v Německu. Ti totiž často argumentují tím, že homeopatika mají nejen údajně neoprávněnou výjimku ze zdravotnické legislativy EU, ale zároveň jejich oficiální prodej odporuje i obchodnímu právu a právu na ochranu spotřebitele. Když totiž například mlékárna na obalu jogurtu tvrdí, že jogurt obsahuje ovoce, legislativa stanoví, jaký podíl ovoce v něm skutečně musí být. A pokud není, může být výrobce potrestán.

To u homeopatik není možné. Většinou totiž nelze zpětně zjistit, zda homeopatikum skutečně obsahuje výrobcem uváděnou účinnou látku, byť jen na úrovni jednotek molekul. Německý soud v rozsudku ale dospěl k podstatnému závěru, že homeopatika nelze v tomto směru srovnávat s jinými potravinářskými výrobky ani klasickými léčivy.

„Cílovou skupinou pro prodej homeopatik jsou lidé, kteří jsou zásadně otevřeni homeopatii a jsou si vědomi toho, že v homeopatických přípravcích je poměr účinných látek mnohem nižší než u konvenčních léků,“ konstatoval soud. Z toho pohledu údajně nemohou obstát ani právní stížnosti zastánců klasické medicíny, kteří tvrdí, že homeopatika ve skutečnosti nikoho neléčí. A fungují maximálně na principu placeba, tedy přesvědčení pacienta, že je léčen.

„Reklama obžalovaného se nezabývá touto skupinou lidí, protože je jasně známo, že se uvádí na trh homeopatický lék,“ rozhodl soudce v Darmstadtu. Jinými slovy vznikl na základě německého soudního rozhodnutí poměrně zvláštní a možná i přelomový právní konstrukt. Lidé, kteří věří homeopatii, klamáni nejsou, a těm, kteří jí nevěří, to může být jedno, protože oni si homeopatika nekupují.

Důvěřuj, ale prověřuj

Nevytváří ale tento rozsudek (byť v první instanci) návod pro různé „šarlatány“, nabízející lidem různé zázračné léčebné prostředky i jiného druhu než homeopatika? Německý soud si to nemyslí. Zároveň ale přiznal, že kdyby vyhověl žalobě, mohlo by to znamenat úplný zákaz prodeje celé řady homeopatických prostředků. „Takový de facto zákaz by rozhodně neměl být v zájmu spotřebitelů, kteří z jakéhokoliv důvodu předpokládají určitou možnost účinnosti homeopatických léků, a to i při vysokém stupni ředění,“ stojí v rozsudku.

Podle českého spolku Sisyfos je ale rozsudek nesmyslný. „Přiznává totiž statut léčiva přípravku, u kterého není nijak prokázáno, že jako lék skutečně funguje,“ řekl INFO.CZ předseda spolku Jaromír Šrámek. Lékař, který pracuje v Ústavu histologie a embryologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, léčebným účinkům homeopatik nevěří. Na rozdíl od Německa se ale prý čeští „skeptici“ nebudou pokoušet zabránit jejich prodeji jako léčivu soudní cestou.

„Kdybychom uspěli, hodně zastánců homeopatik by nás označovalo za inkvizitory, kteří brání lidem v užívání zázračného léčebného prostředku. Kdybychom prohráli, zase by to pro někoho mohlo sloužit jako mylný důkaz toho, že homeopatika jsou skutečně účinným lékem,“ míní Šrámek.

I když legislativa EU umožňuje na základě výjimky zařazení homeopatik mezi léčebné prostředky, pravidla pro jejich prodej se v jednotlivých zemích částečně liší. „V Česku se podle legislativy oficiálně považuje homeopatický přípravek za léčivý přípravek, i když nemá zcela vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem,“ vysvětluje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

I v Česku je podobně jako v Německu často spor o účinnost homeopatik hodně vyhrocený, a to i mezi lékaři. Část jich totiž homeopatikům věří a nabízí je pacientům vedle klasické léčby, část je zcela odmítá a jejich zastánce řadí mezi takzvané pseudovědce.

„Přitom podle námi zadaného oficiálního průzkumu veřejného mínění ze srpna loňského roku užívá homeopatika v Česku 40 % lidí ve věku mezi 18 a 55 lety,“ uvedla pro INFO.CZ Lucie Nestrašilová, tisková mluvčí Homeopatické lékařské asociace. Tato organizace sdružuje lékaře či stomatology, kteří homeopatii nabízejí jako doplněk klasických léčebných procesů. „Kdyby homeopatika nefungovala, určitě by je tolik lidí v Česku pravidelně nevyužívalo,“ tvrdí Nestrašilová.

SDÍLET