Hvězda arabské poezie: Saúdská Arábie se mění, ale odpor fanatiků je tvrdý. Vyhrožovali mi smrtí

08. 04. 2018 • 09:00

V kdysi uzavřeném pouštním království nastávají důležité změny, ženy mohou řídit auta a náboženská policie už nemůže obtěžovat lidi, říká saúdskoarabská básnířka Hissa Hilálová. Na Arabském poloostrově je poezie velmi populární a Hilálová se tam stala celebritou, když se ve Spojených arabských emirátech dostala do finále soutěže básníků přenášené televizí. Ve svých básních kritizovala nerovné postavení žen a náboženská rozhodnutí omezující normální život tamních obyvatel. Za to jí vyhrožovali smrtí.

Může poezie něco změnit na situaci ve vaší zemi? Ve svých básních jste kritizovala některé fatwy, náboženská rozhodnutí a postavení žen.

Lidé v Saudské Arábii milují poezii. Čtou ji tak přirozeně jako pijí vodu. Nevím ale, zda moje poezie je tak silná, aby mohla ovlivnit celou společnost a něco změnit. Stoprocentně ale formuje povědomí lidí a jejich přesvědčení. Ovlivňuje je. Poezie je jako stromy ve městě, které svým způsobem ovlivňují celé město, ale velkou sílu nemají.

Přesto vám za vaše verše vyhrožovali smrtí. Bojíte se o svůj život? A víte, kdo vám vyhrožoval?

Vzniklo asi deset internetových stránek, kde mi náboženští fanatici vyhrožovali. Samozřejmě přitom nepoužívali svá skutečná jména. Poté, co světová média na jejich kampaň upozornila, tři nebo čtyři tyto stránky byly zrušeny a jejich provozovatelé trestně stíhání.

Jsou to obyčejní velice zbožní občané. Náboženští vůdci, studenti náboženství a další; jsou jich stovky tisíc. Jen moje přítomnost ve veřejném prostoru je velice popouzí. Považují to za něco nemyslitelného. A když jsem hovořila o fatwách, bylo to pro ně něco velice podivného, co je znepokojuje. Jejich chování vyjadřuje otázku, kdo jsi, aby ses takhle prosazovala ve veřejném prostoru jako žena.

Necítím se přímo ohrožena, ale vím, že musím být opatrná.

Arabská poezie

Poezie hrála u Arabů důležitou roli ještě před vznikem islámu. Básníci, kteří své básně přednášeli zpaměti, byli zároveň kmenovými historiky a také propagandisty. Populární byly tak „souboje“ básníků, kteří si vyměňovali jako zástupci svých kmenů propracované urážky. Postupně se na dvorech muslimských vládců vyvinula propracovaná poezie. Poezie zůstala ale důležitá i pro kmeny na Arabském poloostrově, kde udržovala jejich tradice a povědomí o historii. Poezie je na Arabském poloostrově stále populární.

Jaká je současná situace v Saúdské Arábii. Zdá se, že Mohamed bin Salmán, který byl loni jmenován korunním princem, se snaží vymýtit náboženský extrémismus, rozšířit svobodu obyvatel a posílit práva žen. Nebo je to jen dojem?

Momentálně probíhá v Saúdské Arábii boj mezi starým a novým. Mohamed bin Salmán se snaží věci měnit a provádět reformy. Je to velice důležité. Protože i kdyby veřejnost chtěla něco v Saúdské Arábii změnit, bylo by to dost těžké, pokud by to za své nevzala vládnoucí vrstva. Musel by přijít zásah z vládnoucí rodiny, která musí změnit pravidla v zemi.

Mohamed bin Salmán udělal tři důležité věci. Omezil pravomoci mravnostní náboženské policie, takže již takřka nedochází k pronásledování lidí na ulici pro mravnostní přečiny. Dále povolil ženám řídit automobily, což dříve nebylo možné, a umožnil jim vstup na pracovní trh. Dnes už mohou pracovat téměř kdekoliv. Dokonce nyní mladí muži nemohou najít práci, protože jim konkurují ženy. Ženy pracují všude, u policie, ve vojsku, v obchodech jako účetní i prodavačky, i na místech, kde to bylo dříve výslovně zakázáno.

Důležitou součástí saúdskoarabského systému je princip tak zvaných mužských poručníků. Ženy musí mít na veřejnosti mužský doprovod, manžela nebo syna, nesmí bez jejich povolení cestovat do zahraničí, vydat se k lékaři. Probíhá tady nějaká změna?

Tento systém stále funguje. Poručnictví je největší problém žen v Saúdské Arábii. Nedávno ale podaly dvě ženy k tak zvanému poradnímu sboru návrh, že by měl zrušit systém poručnictví. Navrhli, aby žena byla svobodná a stala se odpovědnou sama za sebe. Zatím ale není jasné, jak to dopadne.

Reformy v Saúdské Arábii

Saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán se snaží Saúdskou Arábii zreformovat a zbavit ji závislosti na ropě. Podle svých slov chce tolerantnější společnosti a slibuje umírněný islám, který podle něj vládl v zemi před rokem 1979. Omezil práva náboženské police, povolil ženám řídit, nechal zatknout množství lidí obviněných z korupce. V zemi chce rozvíjet turismus (i ze Západu, od letošního roku Saúdská Arábie vydává turistická víza) a moderní odvětví jako je výroba energie z obnovitelných zdrojů a robotika. Zároveň ovšem zatýká i kritiky režimu, ať již jde o jeho konkurenty uvnitř vládnoucí rodiny, náboženské představitele nebo zastánce liberálních hodnot.

Společnost v Saúdské Arábii zrušení poručnictví podporuje nebo je proti tomu?

Podpora zrušení poručnictví je relativně velká, odhaduji to tak na šedesát procent obyvatel. Ale odpor zbytku je velice silný. Odpůrci jsou v institucích a v pozicích, které ovládají stát i společnost. Změna je proto obtížná.

Ve filmu Básnířka vzpomínáte na své prarodiče a je vidět, že dříve měli v Saúdské Arábii ženy mnohem větší svobodu než nyní. A že i celkově byla společnost svobodnější. Kdy se tento stav změnil?

K této změně došlo už dávno, tak před sedmdesáti lety. Od sedmdesátých let je tato změna patrnější (V roce 1979 se náboženští radikálové zmocnili velké mešity v saúdskoarabské Mekce. Saúdskoarabské bezpečnostní síly za pomoci zahraničních poradců sice radikály zneškodnily, ale Saúdové pak raději dali radikálním náboženským představitelům větší moc nad společností, aby se tak vyhnuli jejich útokům proti vládě, pozn. red.) a sílí díky sdělovacím prostředkům, rozšíření tisku, rozhlasu a televize. Zmonopolizovali si je náboženští představitelé. Wahhábovští náboženští šejchové (Wahhábismus, radikální forma islámu, je oficiálním náboženstvím v Saúdské Arábii, pozn. red.) mají výlučné postavení a ovládají i vzdělávací systém.

Souvisí tento vývoj s objevením nalezišť ropy? Jak změnilo ropné bohatství Saúdskou Arábii?

Přínos ropy se nedá popřít. Díky ropě a penězům z ní se podařilo sjednotit kočovné chudé kmeny a vybudovat zemi. Lidé mají dobré bydlení, zdravotní systém, lepší je také bezpečnost. Díky náboženským představitelům ale vzala ropa lidem svobodu. Kmenové tradice udržovaly určitou svobodu, což jim náboženská tradice bere.

Jak je to Saúdské Arábii s výchovou dětí a rovností dívek a chlapců v rodině? Někdy jsou v arabských zemích příliš rozmazlovány a dívky mají příliš submisivní chování i když ve skutečnosti pak vládnou domácnosti…

To říkáte naprosto přesně a to stále děje. Chlapci jsou upřednostňováni před dívkami. Chlapec je ten, který má ten správný názor, jemu je potřeba vyjadřovat úctu, jeho sestry mu mají posluhovat. Ale to se také začínat měnit. Velká skupina mladých žen začíná své děti vychovávat jinak. Začíná chlapce vést k tomu, že mezi ženami a muži je rovnoprávnost a že jsou na stejné úrovni jako sestry a že se mají obsloužit sami.

Jak je to ve vaší rodině? A čeho byste chtěla dosáhnout?

Moje rodina je malá, mám jen dcery. Proto si přeji, aby se zlepšila situace se zákony týkající se postavení žen. Můj manžel je básník a historik, zná kmenovou historii a básně zpaměti. Já bych se ráda věnovala jen psaní, ale jsem zodpovědná za svou rodinu. Ráda bych po sobě něco zanechala, něco, co připomene historii a poezii kmenů. Důležitá je i role ženy v historii a v poezii.

Kdo je Hissa Hilálová?

Saúdskoarabská básnířka, která vyhrála třetí místo v soutěži Million's Poet (Básník milionů) ve Spojených arabských emirátech. Stala se první ženou, která se dostala do finále této soutěže, kde autoři recitují vlastní básně. Za cenu z této soutěže si koupila dům. Na filmovém festivalu Jeden svět pořádaném organizací Člověk v tísni byl promítán dokumentární film Básnířka ukazující život Hilálové a Hilálová byla hostem festivalu. Básnířka se ve své poezii, kterou začala psát ve dvanácti letech, často věnuje aktuální tématům. Muslimští fundamentalisté jí vyhrožovali smrtí kvůli tomu, že kritizovala některé jimi vydané fatwy (právní názor autority) a označila je za „barbarské.“ Hissa Hilálová pochází z tradiční kmenové společnosti, narodila se v Saúdské Arábii, ale střední školu vystudovala v Bahrajnu. Její manžel je také literát a básník věnující se tradiční kmenové poezii.