Islám jako druhé náboženství, Vídeň převážně muslimská. Vědci naznačili, jak se změní Rakousko

vkr

07. 08. 2017 • 23:30

Katolicismus je u našich jižních sousedů na ústupu, naopak počet muslimů se v Rakousku za posledních patnáct let zdvojnásobil a výrazně růst má i v příštích letech. Data Vídeňského institutu pro demografii naznačují, že islám bude v příštích letech druhé nejzastoupenější rakouské náboženství. V samotné Vídni by za 30 let mohl být muslimem každý třetí člověk a islám by tam byl nejrozšířenější – to v případě, že se naplní krajní ze scénářů, které vědci pro příští dekády připravili.

Institut uvedl, že za 15 let od posledního sčítání obyvatelstva v roce 2001 v Rakousku vzrostl počet muslimů dvojnásobně na osm procent. Současně s tím se zvýšil i počet lidí bez vyznání o pět procentních bodů na 17 procent, naopak klesnul počet katolíků: ze 75 procent na 64 procent. Podíl protestantů pak zůstal stabilní, k tomuto náboženství se hlásí přibližně každý dvacátý Rakušan.

Podle Institutu je nyní v Rakousku asi 700 tisíc muslimů, z toho 260 tisíc přímo v hlavním městě země.

Institut se rovněž pokusil vymodelovat scénáře, které by naznačily budoucí vývoj náboženských změn v rakouské společnosti. Vzal v potaz očekávaný vývoj migrace, ale i další faktory, například sekularizaci či porodnost. Následně vypracoval čtyři scénáře, od nejmírnějšího až po migračně nejvytíženější. 

První scénář Institut nazval Evropská mobilita. Předpokládá, že do Rakouska budou migrovat především lidé ze zemí Evropské unie, v roce 2046 by tak počet Rakušanů bez náboženského vyznání měl vzrůst na 25 procent, zároveň se však zvýší počet muslimů na 14 procent a sníží podíl katolíků na 45 procent.

Druhý scénář bere v potaz i otázku migrace do Rakouska z oblasti Blízkého východu a předpokládá tak snížení podílu katolíků na 45 procent. Muslimské obyvatelstvo se však zvýší na 17 procent a počet lidí bez vyznání vzroste na 24 procent. Třetí scénář je nazvaný „Nízká úroveň imigrace“ a předpokládá, že míra imigrace se v budoucnu sníží až zastaví a proměnu společnosti tak bude zajišťovat především porodnost a náboženská mobilita. V rámci tohoto scénáře se podíl katolíků rovněž sníží pod 50 procent, zvýší se však podíl lidí bez vyznání na 28 procent a muslimů na 12 procent.

Poslední scénář předpokládá model silné imigrace z oblasti Blízkého východu a Afriky a očekává zvýšení podílu muslimů v Rakousku na 21 procent, v samotné Vídni až na 30 procent. Muslimové by tak v zemi představovali nejsilněji zastoupené náboženství.

Téma imigrantů je v Rakousku, stejně jako v České republice, velmi aktuální. Země se obává zvýšeného přílivu afrických uprchlíků z Itálie, kam se tito imigranti dostávají z Libye přes Středozemní moře. Rakousko kvůli tomu začalo již loni budovat plot, který by měl imigraci bránit. 

SDÍLET