Japonsko sází na novou strategickou surovinu. Chce získávat elektřinu spalováním „hořlavého ledu“

Michal Benatzky

Přírodní bohatství japonského souostroví není nikterak bohaté. Země nemá v podstatě žádnou ropu, zemní plyn ani uhlí a je tedy na dodávkách těchto strategických surovin závislá. Kromě toho dováží Japonsko také naprostou většinu spotřebovávané elektrické energie. Konkrétně v roce 2014 si země vyrobila jen desetinu potřebné elektřiny. Chod třetí největší ekonomiky světa tak nedokáže zabezpečit ani více než 50 jaderných reaktorů, které jsou zde v provozu. 

Víra v jadernou energii však byla silně poznamenána zemětřesením a následnou tsunami v roce 2011, která poškodila atomovou elektrárnu ve Fukušimě. Země se tak poohlíží po jiných zdrojích energie. Podle skupiny japonských vědců by se mělo řešení skrývat v metal hydrátu přezdívaném hořlavý led. Elektřina by se získávala jeho spalováním. 

Džihád za ruské peníze: Moskva posílá palivo Tálibánu, měsíčně až za 2,5 milionu dolarů

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital