Japonsko sází na novou strategickou surovinu. Chce získávat elektřinu spalováním „hořlavého ledu“

Přírodní bohatství japonského souostroví není nikterak bohaté. Země nemá v podstatě žádnou ropu, zemní plyn ani uhlí a je tedy na dodávkách těchto strategických surovin závislá. Kromě toho dováží Japonsko také naprostou většinu spotřebovávané elektrické energie. Konkrétně v roce 2014 si země vyrobila jen desetinu potřebné elektřiny. Chod třetí největší ekonomiky světa tak nedokáže zabezpečit ani více než 50 jaderných reaktorů, které jsou zde v provozu. 

Víra v jadernou energii však byla silně poznamenána zemětřesením a následnou tsunami v roce 2011, která poškodila atomovou elektrárnu ve Fukušimě. Země se tak poohlíží po jiných zdrojích energie. Podle skupiny japonských vědců by se mělo řešení skrývat v metal hydrátu přezdívaném hořlavý led. Elektřina by se získávala jeho spalováním. 

Džihád za ruské peníze: Moskva posílá palivo Tálibánu, měsíčně až za 2,5 milionu dolarů

Hořlavého ledu má navíc Japonsko pod mořským dnem svých moří bohaté zásoby. Z energeticky závislé země by se tak ještě mohla přetvořit v exportéra strategické suroviny. 

Japonsko přitom není jedinou zemí, která na hořlavý led sází. Průlom ve zkoumání způsobech těžby metal hydrátu v květnu letošního roku oznámila i Čína. Substance, která se skládá z vody promíchané s metanem, se totiž globálně nachází až 2800 bilionů kubických metrů. Palivo budoucnosti vzniká v místech, kde se mísí velký tlak s nízkými teplotami. Typicky se tak objevuje pod dnem oceánu s velkými hloubkami nebo pod arktickým permafrostem.

Odhaduje se, že hořlavý led v sobě skrývá více energie, než všechna ostatní fosilní paliva dohromady. Jeden metr krychlový tohoto ledu v sobě totiž zadržuje až 164 krychlových metrů plynu. Zatím se však žádný výzkumný tým nedostal tak daleko, aby tyto plyny dokázal efektivně těžit. Japonská vláda už do toho projektu investovala miliardu dolarů. 

Případná těžba hořlavého ledu v sobě ovšem nese určitá rizika. Pří nadměrném vytěžení podmořského podloží by totiž mohlo hrozit zhroucení mořského dna, které může potenciálně vést až k obří tsunami. Podle odborníků jsou však šance pro takto katastrofický scénář minimální.  

SDÍLET
sinfin.digital