Kdo kvůli covidu ztratil čich nebo chuť, má delší imunitu, tvrdí nová studie

Pokud člověk ztratí při infekci covidem dočasně čich a chuť, pak by měl být proti další nákaze chráněn nejméně půl roku. K takovému závěru alespoň dospěla rozsáhlá rakouská studie, která právě čeká na recenzní řízení ve vědeckém časopise Nature Communication. Její autoři označili ztrátu či (a) chuti za ten nejlepší důkaz toho, že si organismus vytvořil dostatečné množství protilátek k minimálně půlroční imunitě.

Rozhodujícím faktorem pro imunitu jsou údajně protilátky proti té části povrchového proteinu koronaviru, kterou se covid váže na příslušné receptory (ACE2) v lidské buňce. Přítomnost takových protilátek se přitom projevuje nejlépe tím, že člověk přestane na čas cítit nebo ztratí chuť. Rakouští vědci na to údajně přišli při šetření na dosud největším vzorku populace, jaký byl k podobným účelům použit.

„Studii jsme provedli ve spolupráci s velkou společností. Týkala se 1 655 zaměstnanců, z nichž polovina pracuje z domova a druhá polovina zůstala v kontaktu se zákazníky,“ řekla agentuře APA Ursula Wiedermann-Schmidtová, vedoucí Ústavu pro specifickou profylaxi a tropickou medicínu Lékařské univerzity (MedUni) ve Vídni.

Účastníci studie byli podle Wiedermannové-Schmidtové testováni na protilátky proti SARS-CoV-2 od jara 2020, přičemž se test po třech, respektive šesti měsících opakoval. U celkově 10,15 % vyšetřovaných testy potvrdily známky kontaktu s koronavirem, úroveň a forma vytvořených protilátek ale byla různá. Pokud se v organismu vyskytují protilátky imunoglobuliny A (IgA), může to být známka toho, že infekce ve skutečnosti neproběhla. Koronavirus se zastavil na sliznicích dýchacích cest a dál se nedostal. O prodělané infekci svědčí jednoznačně až imunoglobuliny G (IgG), také jejich vliv na následnou imunitu proti další infekci ale může být různý.

Rakouští vědci údajně zjistili, že právě ty protilátky, vytvořené jako reakce imunitního systému proti té části povrchového proteinu koronaviru (RBD), kterým se covid váže na příslušný receptor v buňce, jsou z hlediska následné imunity nejúčinnější. Tento „druh“ protilátek testy odhalily u 8,33 % pozitivně vyšetřených. Další 6,55 % mělo protilátky pouze proti proteinu „virové kapsidy“ (NPC) uvnitř koronaviru.

U této druhé skupiny se ale imunita vůči covid-19 výrazně snížila už po třech měsících, zatímco u té první přetrvala mnohem delší dobu. „Pouze protilátky proti RBD zůstaly stabilní po dobu šesti měsíců. To naznačuje, že lidé s právě takovými protilátkami po infekci SARS-CoV-2 si vytvořili účinnou ochranu proti další infekci,“ vysvětlila Ursula Wiedermannová-Schmidtová.

Podle vědců hodně záleží na tom, jakými příznaky se infekce u konkrétního člověka projevila. Všichni testovaní, kteří získali skupinu protilátek na minimálně šestiměsíční ochranu proti koronaviru, dočasně ztratili čich a chuť. „Dočasná ztráta čichu a (nebo) chuti nejlépe korelovala s přítomností imunologické ochrany protilátkami neutralizujícími SARS-CoV-2,“ uvedla Wiedermannová-Schmidtová.

sinfin.digital