Oběť pro společnost? První německý umělec žaluje stát kvůli protiepidemickým opatřením

Pokud se muž žení a nevěsta mu nepřijde na svatbu, od koho by měl žádat odškodnění za zmařené svatební náklady? I touto otázkou se paradoxně zabývají německé soudy v rámci žaloby, kterou podal v souvislosti s koronavirovou krizí na dva německé spolkové státy muzikant Martin Kliger. Hudebník se jako vůbec první umělec v Německu domáhá náhrady škody za koncerty, zrušené v rámci protiepidemických opatření proti covidu-19. Rozsudek může mít značný dopad na rozhodování soudů v mnoha podobných případech, a to nejen v umělecké branži. O případu jako první informoval německý portál FOCUS ONLINE.

V soudním procesu, do kterého se Martin Kilger (45) pustil, jde o odpověď na základní otázku, jak bychom měli vlastně z právního hlediska posuzovat koronavirovou pandemii. Jako živelnou pohromu? Měl by pak škody hradit stát, když proti ní lidé nejsou pojištění? Nebo se prostě musíme smířit s tím, že člověk nemůže ve všech případech čekat kompenzaci za něco, co nikdo nemohl ovlivnit?

Kilger je přesvědčen o tom, že když stát svým rozhodnutím znemožní podnikat nebo pracovat, měl by škody hradit on. A to bez ohledu na to, že důvodem restrikcí je vážná hrozba šíření infekce. Hudebník proto zažaloval Bádensko-Württembersko a Bavorsko o náhradu škody v celkové výši 14 700 EUR (cca 380 000 korun) plus úroky. O takovou částku totiž nikoliv vlastní vinou přišel tím, že byly státním nařízením zrušeny v obou zemích akce (včetně svateb), na kterých měl na základě předem uzavřených smluv koncertovat.

Ve svých stížnostech, podaných soudům nižších instancí, Kilger uvedl, že se kvůli zákazu akcí dostal do „životu ohrožující“ situace. „Od té doby žalobce neměl žádný příjem a utrpěl obrovské ztráty,“ argumentoval Kilgerův advokát v textu žalob, podaných už loni koncem srpna u krajských soudů ve Stuttgartu a Mnichově.

Bádensko-Württembersko i Bavorsko ale náhradu škody kategoricky odmítají. Ve svých odpovědích na žalobu uvádějí hned několik důvodů, proč umělec nemá na odškodnění nárok. Jeden důvod je ale zásadní. Právní zástupce Bádenska-Württemberska ve čtyřicetisedmistránkové odpovědi na stížnost doslova uvedl:

„Pokud žalobce nebyl schopen v jednotlivých případech absolvovat plánovaná vystoupení, došlo u něj k podobnému ohrožení života, které by se ho dotklo i v případě, kdyby bylo vystoupení jako například svatba zrušeno z jiných důvodů.“

Protože takové právnické vyjádření je poněkud krkolomné, převedl ho FOCUS ONLINE do srozumitelnější podoby. Podle jeho výkladu soud řekl, že nezáleží na tom, zda musí být svatba zrušena kvůli náhlé nemoci nevěsty, nebo kvůli státem uloženému zákazu v případě pandemie koronaviru. V každém případě nesou rizika, plynoucí ze zrušené akce, její účastníci a nikoliv stát.

Oběť pro společnost?

Podle spolkové země Bádensko-Württembersko musí proto umělci uzavírat smlouvy s organizátory svých vystoupení tak, aby pro obě strany existovalo „vhodné rozdělení rizik“. Pokud se koncert neuskutečnil, nebo se na něj žalobce nemohl dostavit, nejedná se o nic, co by bylo „součástí rizikové sféry“ státu. Jedná se o „obecné riziko života“, za které stát nenese přímou odpovědnost.

S tím ale Kilger nesouhlasí. Útěk nevěsty ze svatby nebo jiné podobné důvody zrušení kulturních a společenských akcí podle něj nelze srovnávat s protiepidemickými opatřeními. „Nikdo se tomuto riziku nedokázal přizpůsobit. Každý jednotlivý umělec přináší svou vlastní oběť pro společnost a to musí stát kompenzovat,“ míní hudebník.

Podobný názor mají podle německých médií i desetitisíce dalších umělců v zemi, kteří od začátku koronavirové krize loni v březnu přišli o práci. Podle nedávné studie je dokonce kultura v Německu jako obor pandemií postižena vůbec nejvíc. Přišla totiž o 31 % tržeb, zatímco tržby třeba v cestovním ruchu se snížily o 27 a v automobilovém průmyslu o 25 %.

Německá vláda sice schválila podpůrné koronavirové programy i pro kulturní a kreativní průmysl, ty ale řada umělců považuje za nedostatečné. Například umělci na volné noze nedosáhli na pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné, protože příslušný program lze použít pouze na pokrytí provozních nákladů. A ty kytarista, malíř nebo herec nemají prakticky žádné.

Mnoha německým umělcům tak nezbývalo a nezbývá než žádat o běžné dávky sociální pomoci pro chudé a nezaměstnané. To ale Kilgerovi nestačí. Od roku 2014 provozuje hudební a filmovou produkční společnost, se svou kapelou Buron zajišťuje na různých akcích, včetně svateb, nejen hudbu, ale také fotografickou a video dokumentaci. A starají se i o catering.

Kilger tak dostal od začátku pandemie na rozdíl od jiných umělců od státu 9000 EURO (zhruba 230 000 korun) pro osoby samostatně výdělečně činné, zároveň ale musel doložit, že tyto peníze utratil za „náklady“ své firmy. Pro sebe si údajně nemohl ponechat prakticky nic. „To znamená, že podpora pro umělce je vlastně bezcenná, protože jen kompenzuje odpovídající výdaje,“ uvedl hudebník.

Ohrožená existence

Z toho důvodu považuje nyní od dvou spolkových zemí odškodnění za ušlý zisk za vystoupení, která se kvůli protiepidemickým opatřením nemohla konat. Kilgerův právník Niko Härting tvrdí, že zákaz akcí, na kterých měl Kilger vystupovat, byl v obecném zájmu, a proto stát nemůže umělce nechat úplně na holičkách.

I svobodný stát Bavorsko ale Kilgerovi nároky neuznává. Aby Kilger uspěl, musel by údajně dokázat, že protiepidemická opatření, která vedla k zákazu koncertů, byla protiprávní. A o to se hudebník ani nepokusil. Navíc jiné soudy už dříve konstatovaly, že „nařízení byla zákonná“.

Bavorsko navíc zpochybňuje Kilgerovo tvrzení, že zákaz vystoupení, a tedy i ztráta výdělku ohrozily jeho „samotnou existenci“. Podle právních zástupců Bavorska totiž všichni, kteří prokáží v pandemii existenční potíže, dostávají sociální pomoc. A nelze tedy tvrdit, že dočasné omezení kulturních akcí ohrožuje do absolutní hloubky „existenci žalobce“.

Na výsledek soudního procesu každopádně netrpělivě čekají nejen desetisíce německých umělců, kteří Kilgerovi fandí, ale i zástupci některých jiných, protiepidemickými opatřeními zvlášť postižených profesí. Pro stát a státní pokladnu by ale byl naopak Kilgerův případný úspěch těžkou ranou, která by jen prohloubila propad státního rozpočtu.

Zatímco soudní spor proti Bavorsku u okresního soudu v Mnichově ještě nezačal, první jednání soudu s Bádenskem-Württemberskem proběhlo už 26. ledna. Krajský soud ve Stuttgartu chce své rozhodnutí oznámit v polovině února. Martin Kilger zatím své šance údajně nedokáže odhadnout. „Svůj boj za spravedlnost vnímám jako povzbuzení pro všechny hudebníky a umělce. Někdo musí udělat první krok,“ řekl portálu FOCUS ONLINE.

sinfin.digital