SARS: Smrtelná hrozba z Číny, kterou se podařilo zastavit včas

SVĚTOVÉ EPIDEMIE | Takzvaný těžký akutní respirační syndrom, respektive syndrom náhlého selhání dýchání (anglicky Severe Acute Respiratory Syndrome; SARS), který se poprvé objevil v Číně v listopadu 2002 a který se během následujících měsíců rychle rozšířil do téměř třiceti zemí světa, po sobě zanechal více než osm set mrtvých (z celkových osmi tisíc nemocných). Jednalo se o první pandemii 21. století, jež měla potenciál stát se pro lidstvo „neobyčejně vážnou hrozbou“– především vzhledem k relativně vysoké smrtnosti (kolem deseti procent). Díky rychlé a efektivní reakci epidemiologů a dalších lékařů, úřadů a vlád se ji ale naštěstí podařilo včas zastavit.

Kdy a kde se SARS objevil a jak se z Číny rozšířil do světa? Pekingská vláda informovala Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) oficiálně o nákaze až 10. února 2003 (tedy se značným, pro komunistickou velmoc nicméně příznačným zpožděním). WHO už tou dobou nějaké, třebaže pouze kusé a neověřené informace měla, a to od 27. listopadu 2002, hlavně díky pečlivému monitoringu organizace Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), respektive díky kanadské pobočce Global Public Health Intelligence Network (GPHIN). 

První pacient s onemocněním SARS, rolník z jihočínské provincie Kuang-tung, byl pravděpodobně do nemocnice ve městě Fo-šan, pojmenované po zakladateli moderní Čínské republiky doktoru Sunjatsenovi, přijat již 16. listopadu 2002. Za prvního pacienta, jenž nemoc rozšířil na větší počet dalších osob (tzv. Super-Spreader), je pak považován obchodník s rybami jménem Čou Čuo-fen, hospitalizovaný v Sunjatsenově nemocnici 31. ledna 2003, tj. v době, kdy ještě čínské úřady činily vše pro to, aby informace o dosud neznámé nemoci nepronikly za hranice provincie Kuang-tung do ostatních částí země, o zahraničí nemluvě.

Zrno: Srbská karanténa jako prezidentská one man show

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital