Žádná arabština ani o přestávce. Svobodní chtějí v Rakousku nakázat dětem, aby mluvily jen německy

08. 11. 2018 • 19:29

V rakouské vládní koalici lidovců a FPÖ se rýsuje první roztržka. Lidovecký ministr školství totiž odmítá návrh hornorakouských Svobodných na povinné používání němčiny ve školách po celou dobu vyučování, včetně přestávek. Svobodní argumentují tím, že by toto opatření vedlo k lepší integraci dětí z cizojazyčných rodin.

Návrh FPÖ, pocházející z dílny hornorakouské organizace strany, přitom není žádnou novinkou. Hornorakouští Svobodní návrh na povinnou němčinu během celého pobytu ve škole předložili i bývalým, sociálně demokratickým ministrům školství už sedmkrát, z toho dvakrát jejich požadavek podpořili i hornorakouští lidovci.

Zástupci FPÖ proto očekávali, že když vznikla po posledních parlamentních volbách koalice Svobodných a lidovců i na vládní úrovni, už nebude povinné němčině během školních přestávek stát nic v cestě. Jenže lidovecký ministr školství Heinz Fassman je jiného názoru.

„Nařízení, které nařizuje dětem, jakou řečí se mají mezi sebou bavit, představuje příliš velký zásah do soukromí,“ uvedl pro deník OÖ Nachrichten už dříve ministr. Pokud by podle něj ministerstvo zavedlo povinnou němčinu i během přestávek, evidentně by se dostalo do rozporu s ústavou a ochránci lidských práv. Navíc Fassmann vyjádřil pochyby i o praktické proveditelnosti tohoto nařízení. „Jak si to někdo představuje? Že bude třídní učitel jako špeh chodit o přestávkách mezi dětmi a poslouchat, zda opravdu mluví německy?,“ uvedl ministr.

Hornorakouští Svobodní jsou ale přesvědčeni o tom, že kdyby ministerstvo chtělo, dokázalo by najít a zajistit způsob, jak povinnou „školní“ němčinu ve školách zavést. Fassmannovy argumenty proto považují za výmluvy nebo nepochopení celé věci. „Pan Fassmann náš návrh buď vůbec nečetl, nebo mu nerozuměl,“ řekl předseda zastupitelského klubu FPÖ v Horních Rakousích Herwig Mahr. Obvinil ministra, že zbytečně podléhá názorům úředníků ze stále „hluboce rudého ministerstva“, dlouho vedeného sociálními demokraty.

Svobodní už dříve argumentovali některými právními posudky, které údajně dokazují, že děti nemohou o školních přestávkách mluvit, jak se jim zlíbí. Například podle profesora Petera Pernthalera, který vyučuje právo na univerzitě v Innsbrucku, není možné školu považovat za veřejný prostor, ale instituci s pevnými pravidly. Proto ani komunikace mezi žáky není během pobytu ve škole ryze soukromou záležitostí, a to i během přestávek.

FPÖ na základě takových a podobných posudků navrhuje, aby Rakousko místo oficiálního termínu „vyučovací jazyk“ zavedlo termín „školní jazyk“. Z toho by podle Svobodných bylo zřejmé, že žáci a studenti musejí používat němčinu po celou dobu pobytu ve škole, a nejen během vyučování. Na podporu svého požadavku hornorakouská FPÖ zorganizovala už před třemi týdny petici s názvem „Němčina na školní dvůr“, kterou údajně podepsalo už 6000 Rakušanů.

Svobodní vidí v zavedení němčiny jako „školního jazyka“ šanci na lepší integraci dětí z cizojazyčných rodin. Například ve Vídni už přes 50 % školních dětí mluví doma jiným jazykem než ve škole. A podobné je to i při komunikaci dětí mezi sebou. Řada žáků údajně němčinu využívá pouze při vyučovacích hodinách, ve zbytku času pak mluví arabsky, rumunsky, slovensky a dalšími jazyky. To ale údajně vede k tomu, že pak mají děti problémy ve škole a nedokáží dobře porozumět látce, kterou právě probírají. Kdyby museli používat němčinu i o přestávkách, jejich znalost oficiálního vyučovacího jazyka by se údajně výrazně zlepšila.

Lidovcům se ale do zavádění „školní němčiny“ do rakouských škol příliš nechce a opoziční sociální demokracie to rovnou považuje za nesmysl, kterým by si Rakousko ve světě vysloužilo jen posměch. Sociální demokraté každopádně považují spor o školní němčinu za první náznak toho, že to ve vládní koalici ÖVP a FPÖ  navzdory všem „přátelským“ proklamacím začíná skřípat. To ale lidovci odmítají. „Stále se shodujeme v tom, že němčina je ve škole tím nejmenším společným jmenovatelem. Na druhé straně ale musíme akceptovat, když příslušný ministr nevidí žádnou šanci na prosazení návrhu FPÖ,“ řekla ÖÖ Nachrichten předsedkyně zastupitelského klubu lidovců v Horních Rakousích Helena Kirchmayrová.