Zrození zpravodajské legendy. Před 68 lety začala BBC vysílat do celého světa

BBC (British Broadcasting Corporation), jež plní na Britských ostrovech funkci rozhlasového i televizního veřejnoprávního média, je navzdory četným problémům, kterými v posledních letech prochází, skutečnou, především (byť nikoli výhradně) zpravodajskou legendou. Zítra si připomene jedno důležité výročí: 19. prosince 1932 totiž začalo tzv. Empire Service (dnešní BBC World Service), tj. vysílání do zemí Britského impéria, jež z ní tuto legendu během několika následujících let, a hlavně za druhé světové války (tehdy pod názvem Overseas Service), udělalo.

Samotná BBC byla pod názvem British Broadcasting Company Ltd. založena deset let předtím, v roce 1922, a v prosinci téhož roku, po pouhých několika týdnech vysílání, byl jejím generálním ředitelem jmenován John Charles Walsham Reith (1889–1971), veterán první světové války bez takřka jakékoli zkušenosti s médii, zato však muž překypující sebedůvěrou a nadaný vskutku mimořádnými manažerskými schopnostmi. Pod jeho pevným vedením získala BBC relativně rychle pověst respektované rozhlasové stanice, věcné, nestranné a nezávislé nejen na politicích, ale i na velkém byznysu. Cílem dlouholetého ředitele ale nebylo pouze informovat o dění doma i v zahraničí, nýbrž také „vychovávat“ posluchače a kultivovaně je bavit. Především díky jeho neutuchajícímu elánu, entuziasmu a tvrdé práci, kterou vyžadoval i od svých podřízených, se již na přelomu dvacátých a třicátých let jednalo o zavedenou, dobře fungující instituci, jejíž poslech byl nedílnou součástí života mnoha obyvatel ostrovního státu.

Právě tento úspěch stál na počátku projektu, který měl za cíl zajistit vysílání BBC rovněž pro anglicky mluvící obyvatele Britského impéria na celém světě. Již zmíněného 19. prosince 1932 vysílání z nové stanice v northamptonském Daventry navzdory mnoha těžkostem, jež se týkaly hlavně jeho financování, na krátkých vlnách (na rozdíl od Británie, kde se využívalo dlouhých a středních vln) coby „pouto mezi vzdálenými částmi říše“ začalo. O ambicióznosti projektu svědčilo mimo jiné to, že již 25. prosince téhož roku pronesl král Jiří V. (1865–1936, na trůnu v letech 1910–1936) první tzv. Empire Address, tj. první vánoční poselství pro všechny obyvatele impéria. Autorem textu byl, zcela příznačně, spisovatel Rudyard Kipling (1865–1936), jeden z nejvášnivějších obhájců a propagátorů Britské říše, mimo jiné autor slavné básně „Břímě bílého muže“ (The White Man’s Burden) a také, třeba, světově proslulých „knih džunglí“…

Na počátku druhé poloviny třicátých let, konkrétně v roce 1936, rozhodla tzv. Ullswaterova komise (pojmenovaná podle Jamese Lowthera, prvního vikomta z Ullswateru; 1855–1949), jejímž cílem bylo kriticky zhodnotit, jak BBC doposud fungovala, mimo jiné o tom, že stanice začne vysílat také v jiných jazycích než v angličtině. Nejednalo se pouze o vcelku přirozenou „intelektuální expanzi Londýna“, ale také o reakci na dramatické události v tehdejším světě, ať už šlo o razantní nástup fašismu (jako příklad lze uvést válku Itálie proti Habeši; 1935–1936) a nacismu (jenž se v březnu 1936 projevil zejména vstupem německé armády do demilitarizované zóny v Porýní), nebo o stále intenzivnější protibritskou propagandu na Blízkém východě (zejména v Palestině, jež byla po první světová válce britským mandátním územím).

Zrodil se velký mediální hráč. Nová akvizice PPF budí obavy i očekávání

sinfin.digital