Jak se stát členem volební komise? Přihlašte se na úřadě, nebo přímo stranám

Info.cz

08. 09. 2018 • 11:30

Nedílnou součástí každých voleb je komise, která dohlíží na správnost postupů a sčítá hlasovací lístky. Členové komise dostávají za svoji práci odměnu, musí ale splnit několik podmínek.

Podmínky pro členství ve volební komisi

V komisi může zasednout jen obyvatel České republiky, nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva. V den složení slibu musí dosáhnout nejméně 18 let věku a musí mít trvalé bydliště na území ČR. V komisi také nesmí být člověk, který zároveň kandiduje ve volbách do zastupitelstva obce v tomtéž okrsku. Nesmí u něj také existovat další překážka výkonu volebního práva, například nesvéprávnost. Problematiku členství v okrskové volební komisi při volbách upravuje zákon č. 491/2001 Sb.

Jak se stát členem volební komise

Členem volební komise se zájemce může stát dvěma způsoby. K dozorování voleb ho může nominovat politická strana, která má právo do každého okrsku dosadit svého kandidáta. Volební komise se ustavují v každém okrsku a mají minimálně šest členů. Pouze okrsky s méně než 300 voliči mohou mít čtyři členy. Ve skutečnosti ale bývají komise většinou vícečlenné.

Každý kandidující subjekt může starostovi obce zaslat písemně nebo elektronicky seznam lidí nominovaných do komise. Zájemci mohou strany kontaktovat a poprosit je o nominování i jako nestraníci.

Pokud kandidující strany svými zájemci neobsadí všechna potřebná místa, vybírá další členy volebních komisí starosta. Buď zvolí zaměstnance obecního úřadu, nebo vybírá z lidí, kteří se na úřadě předtím přihlásili jako potenciální zájemci o místo v komisi.

Odměna pro členy volební komise

Práce v komisi je placená. Členové si za dvoudenní volby vydělají 1 300 korun. Pokud se ve stejném termínu konají souběžně jiné volby, například komunální a senátní, navyšuje se odměna o dalších 400 korun. Senátní volby jsou navíc specifické v tom, že pokud se koná i druhé kolo, dostanou členové ještě o 200 korun více. Maximálně si tak mohou vydělat 1 900 korun.

Předseda volební komise

Každá komise si volí člověka, který zodpovídá za její fungování. Předsedu určí buď los, nebo se členové na jednom z nich dohodnou. Předseda okrskové volební komise má základní odměnu 2 100 korun. K té může stejně jako řadoví členové komise získat příplatky za souběžné volby a druhé kolo. Maximálně si tak může vydělat 2 700 korun.

Činnost volební komise

Komise dohlíží na správný průběh voleb. To znamená, že udržuje pořádek ve volební místnosti a kontroluje správné postupy, například že voliči vkládají hlasovací lístek do obálky za plentou a obálku pak hází samostatně a viditelně do volební urny.

Zároveň členové zajišťují zápis o průběhu voleb a kontrolují počet vydaných obálek. Jejich nejdůležitějším úkolem je ale po uzavření místností součet hlasů a odevzdání volební dokumentace do úschovy obecnímu úřadu.

SDÍLET