Jak se stát členem volební komise? Přihlašte se na úřadě, nebo přímo stranám

Info.cz

Nedílnou součástí každých voleb je komise, která dohlíží na správnost postupů a sčítá hlasovací lístky. Členové komise dostávají za svoji práci odměnu, musí ale splnit několik podmínek.

Podmínky pro členství ve volební komisi

V komisi může zasednout jen obyvatel České republiky, nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva. V den složení slibu musí dosáhnout nejméně 18 let věku a musí mít trvalé bydliště na území ČR. V komisi také nesmí být člověk, který zároveň kandiduje ve volbách do zastupitelstva obce v tomtéž okrsku. Nesmí u něj také existovat další překážka výkonu volebního práva, například nesvéprávnost. Problematiku členství v okrskové volební komisi při volbách upravuje zákon č. 491/2001 Sb.

Volby do Senátu 2018: Kandidovat chtějí aktivisté, současní senátoři i prezidentští kandidáti

sinfin.digital