Zásady používání cookies

1. Úvod

Internetové stránky www.info.cz (dále jen „internetové stránky“) používají cookies (pro usnadnění jsou všechny související technologie označovány jako „cookies“).

Správcem cookies na internetových stránkách je společnost CMI News s.r.o., IČO: 07749147, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 306914 (dále jen „správce“ nebo „my“).

2. Co jsou cookies?

Data ukládaná do každého zařízení, ze kterého otevřete konkrétní stránku na internetu. Při každé další návštěvě této stránky vaše zařízení tato data posílá zpět danému serveru.

Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu internetových stránek použijete stejné zařízení a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky a příslušná nastavení.

Jsou dvojího druhu:

  • Trvalé: zůstávají na zařízení po dobu stanovenou v souboru, nebo dokud je neodstraníte. Trvalé cookies pomáhají identifikovat vaše zařízení při opakované návštěvě stránek.
  • Dočasné: jsou uloženy v zařízení pouze do opuštění internetových stránek nebo zavření prohlížeče.

3. Jak nastavit cookies?

Při první návštěvě internetových stránek se vám zobrazí výzva, zda-li souhlasíte s ukládáním cookies. Můžete odsouhlasit všechny cookies (což je postup, který doporučujeme), nebo můžete vypnout jednotlivé typy cookies či zakázat všechny cookies. Výjimkou jsou nezbytné (technické) cookies, bez nichž by internetové stránky nemohly fungovat.

Pokud jste si již cookies nastavili, ale chcete své rozhodnutí změnit, můžete tak učinit pomocí tohoto odkazu: změnit nastavení cookies.

Nastavení cookies lze také měnit ve standardních webových prohlížečích.

4. Proč správce používá cookies?

Zajišťují správný chod internetových stránek.

Umožňují anonymně analyzovat chování návštěvníků internetových stránek a dělat tak pro vás internetové stránky a jejich obsah lepší, relevantnější a uživatelsky příjemnější.

Cookies používáme také pro:

  • Retargeting (zobrazování reklamy na produkty a jiný relevantní obsah) nebo anonymizované statistiky.

5. Cookies třetích stran

Prostřednictvím internetových stránek mohou být ve vašem zařízení ukládány také cookies provozovatelů systémů, které jsou na internetových stránkách provozovány. Správce stránek využívá následující systémy:

  • Ecomail.cz s.r.o. – zasílání e-mailů zaregistrovaným klientům - marketingový obsah
  • Google Ireland Limited - analýza chování na webu nebo reklama v síti Adwords

Na tyto služby se vztahují vlastní zásady ochrany uživatelských údajů, které jsou k dispozici u jednotlivých poskytovatelů těchto služeb. Více informací naleznete také zde:

K článkům někdy vkládáme relevantní obsah šířený pomocí nástrojů a služeb třetích stran. Typicky jde například o videa ze sociální sítě YouTube. Během načítání internetových stránek s prvky z těchto služeb můžete být předmětem jejich analytických nástrojů. O možnostech odhlášení se z těchto nástrojů nad rámec omezení užívání cookie pomocí vašeho prohlížeče se dočtete více přímo na webových stránkách jednotlivých služeb.

6. Jaké cookies správce používá?

6. Jaké cookies správce používá?

6.1. Technické cookies

Technické soubory cookies zajišťují, že naše internetové stránky fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají zaznamenány. Díky těmto cookies nemusíte při návštěvě našich internetových stránek zadávat stejné informace (typicky přihlašovací údaje uživatele). Bez těchto cookies by internetové stránky nefungovaly správně. Můžeme je používat i bez vašeho souhlasu.

6.2. Analytické cookies

Analytické soubory cookies využíváme k optimalizaci internetových stránek pro uživatele. Pomocí analytických cookies získáme informace o používání našich internetových stránek a chování návštěvníků ve formě anonymizovaných statistických údajů.

6.3 Marketingové cookies

Tyto cookies souvisejí se zobrazováním reklamy či zasíláním e-mailů s obchodním sdělením.

7. Konkrétní cookies a osobní údaje:

V rámci cookies zpracováváme IP adresu, informace o procházení internetových stránek, informace o vašem zařízení, vaší lokaci apod. Tyto údaje zpracováváme za účelem hodnocení návštěvnosti internetových stránek, pohybu uživatelů po internetových stránkách a tvorby statistik, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na internetových stránkách a v jejich optimalizaci. Dále využíváme cookies pro účely zvýšení uživatelského komfortu, a to pro zapamatování si přihlášeného uživatele v klientské sekci. Cookies uchováváme po dobu nejdéle 26 měsíců, případně do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

Pokud dochází v rámci využívání cookies ke zpracování osobních údajů, pak je zpracováváme my jako správce. Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány dalším osobám v pozici zpracovatelů; těmito osobami mohou být zejména provozovatelé služeb nástrojů, jež jsou uvedeny výše.

Přehled konkrétních cookies je zde:

Kategorie Název cookie Služba Provozovatel cookies Účel Rozsah zpracovávaných údajů
Technické u_for_log, s_for_log, remember_user_token, remember_account_token,_infocz_session INFO.CZ správce Základní chod webu a přihlášení konkrétního uživatele. pouze technický zápis
Analytické __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz, _dc_gtm, _ga, _gat, _gid Google Analytics Google Měření a analýza návštěvnosti Demografické a zájmové přehledy, které poskytují anonymizované údaje o věku, pohlaví, lokaci a zájmech uživatelů. IP adresa je anonymizována.
Marketingové Ecomail Ecomail Oslovení cílové skupiny zákazníků e-mailová adresa
OAID Rex správce Oslovení cílové skupiny zákazníků

8. Jak správce se soubory cookies nakládá?

Správce využívá cookies k technickému zajištění správného fungování internetových stránek a nastavení uživatelského obsahu. Správce nakládá se soubory cookies takovým způsobem, aby v maximální možné míře nebylo možno identifikovat konkrétní návštěvníky internetových stránek.

9. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních

Pokud by v rámci používání cookies docházelo ke zpracování vašich osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, pokud uživatel popírá přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítá výmaz takových osobních údajů, právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud k tomu není zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.

10. Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Na Vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Také můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o.
telefon +420228226846
e-mail [email protected]

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.uoou.cz.

Další informace k ochraně osobních údajů u správce naleznete zde: Informace o zpracování osobních údajů pro předplatitele a registrované uživateleInformace o zpracování osobních údajů pro novinářské a další účely.

Tyto zásady používání cookies jsou nedílnou součástí obchodních podmínek správce.

V Praze dne 1. 5. 2023, CMI News s.r.o.

sinfin.digital