Konference o budoucnosti Evropy jako hra na zapojení občanů

Vít Havelka

Spuštění plánované Konference o budoucnosti Evropy se blíží. Více než platforma pro zásadní změnu fungování EU se ale jeví jako nástroj pro zvýšení popularity EU v členských zemích. Nejspíše je to potřeba, neboť poslední šetření Eurobarometru ukázalo, že image EU prochází v době koronavirové pandemie menší krizí.

Ve středu 10. března podepsali předsedové Evropské komise, Evropské Rady a Evropského parlamentu společnou deklaraci, která vymezila podobu již přes dva roky plánované „Konference o budoucnosti Evropy“. Jejím cílem je prodiskutovat s evropskými občany, jakým způsobem by se měla Evropská unie vyvíjet v dalších letech a vtáhnout je více do rozhodovacího procesu EU.

Snahou je tak reagovat na dnes již mýtický demokratický deficit evropských institucí, který se často objevuje v repertoáru odpůrců EU. O tom, že je to potřeba, není pochyb. V posledním šetření Eurobarometru respondenti vesměs ocenili ideu uspořádání konference; zároveň však dali jasně najevo, že by rádi, aby EU více naslouchala obyčejným lidem. Společně s mírně upadající image Evropské unie během pandemie covidu-19 se tak vytvořila dobrá půda pro vtáhnutí občanů do debaty o její činnosti.

Druhou stranou mince je ale to, zdali Konference o budoucnosti Evropy bude na tento úkol stačit a nezařadí se pouze mezi další pokusy o „reflexi EU“, jehož jediným cílem bude zvýšit popularitu EU v členských státech, zatímco k nějaké faktické změně fungování EU a nastavení jejích politik vůbec nedojde.

sinfin.digital